Jerzy Hall

21 grudnia 2015

Biogram pochodzi z materiałów operacyjnych SB:

HALL Jerzy s. Jana i Janiny zd. Krzysztofowicz ur. 25.05.1956 r. w Gdańsku, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne inteligenckie, żonaty, bezpartyjny, student Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego zam. Sopot, ul. Błażkowskiego 15 B m. 29.

Wymieniony w przeszłości był wielokrotnie sygnatariuszem petycji i „listów otwartych” kierowanych do najwyższych władz państwowych i politycznych PRL. Od chwili powołania Studenckiego Komitetu Solidarności w Trójmieście związał się aktywnie z grupą członków i sympatyków tej organizacji. Ponadto ob. Hall Jerzy solidaryzuje się z programem działania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

Wyżej wymieniony umieszczony został w wykazie elementów antysocjalistycznych oz II str. 14 poz. 16.

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.