Polska silniej w was zamieszkała

3 października 2018

Fundacja Centrum Solidarności wraz z organizatorem Video Studio Gdańsk zapraszają wszystkich chętnych, szczególnie młodzież licealną, na premierę filmu „Polska silniej w was zamieszkała”.

Film poświęcony polskiej emigracji lat 1970-1990 oraz emigracji współczesnej. Celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom skonfrontowania się z problematyką emigracji, jako ważnego doświadczenia kulturowego, historycznego i społecznego wielu Polaków. Zmiana oblicza tego doświadczenia na przestrzeni lat, jest pretekstem do ukazania różnych postaw, zarówno wobec więzi z ojczyzną, jak i poczucia bycia obywatelem świata, członkiem wielokulturowej wspólnoty w kontekście otwarcia granic.

Premiera filmu odbędzie się w dniu 18.10.2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności oraz w dniu 08.11.2018 r. w Gdyńskim Centrum Filmowym. Po każdej projekcji zaplanowana została przez organizatorów dyskusja z udziałem nauczycieli, uczniów i bohaterów filmu.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie http://videostudio.com.pl/polskas.php#wsparcie

 

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018.

 

Zwiastun filmu „Polska silniej w was zamieszkała”

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.