Wakacje z Historią w tle

Wakacje z Historią w tle – zapraszamy młodzież

27 czerwca 2019

Na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku Fundacja Centrum Solidarności zaprasza młodzież na warsztaty z dziennikarstwa historycznego.

Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach filmowych, w trakcie których opanują podstawowe umiejętności dotyczące nagrywania obrazów przy pomocy dostępnych im na co dzień narzędzi takich jak smartfon czy aparat cyfrowy. Pod okiem profesjonalistów nauczą się kompozycji, kadrowania, operowania światłem, rejestracji głosu i montażu pozyskanego materiału.

Młodzież weźmie również w warsztatach dziennikarskich, nauczy się jak zbierać informacje, jak tworzyć poprawny merytorycznie i stylistycznie materiał, jak prowadzić wywiady, a także o tym, jakie przepisy regulują pracę dziennikarza.

Umiejętności zdobyte w trakcie warsztatów młodzież będzie od razu mogła wypróbować w praktyce, gdyż celem działania ma być stworzenie krótkich materiałów o tematyce historycznej, które będą miały swoją premierę w mediach społecznościowych organizatora i uczestników. Fundacja Centrum Solidarności zorganizuje młodzieży spotkania ze świadkami historii – ludźmi, którzy w latach 70-tych i 80-tych XX wieku również zaczynali świadome życie obywatelskie od oporu przeciw dyktaturze.

Zamierzeniem organizatora jest, aby dzisiejsza młodzież wykorzystując popularne obecnie środki przekazu, np. materiały filmowe rozpowszechniane poprzez media elektroniczne opowiedziała swoim kolegom i koleżankom o historii.

To spojrzenie wstecz ma na celu wywołanie refleksji, czasem krytycznej, nad tym, co robimy i jakie skutki może to przynieść w przyszłości. W jaki sposób nasza aktywność, lub jej brak wpływa na życie nasze, naszych bliskich i przyszłych pokoleń.

 

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2019

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.