Warsztaty Słowem:historia!

4 listopada 2022

Od czerwca do października Fundacja przeprowadzała warsztaty w projekcie pt. Słowem: historia!. Były one skierowane do szkół ponadpodstawowych oraz ostatnich klas szkół podstawowych. W celach edukacyjnych wykorzystane zostały m.in. gra Segment znajdująca się na Placu Solidarności, krzyżówka edukacyjna oraz tablica z osobami zasłużonymi z czasów PRL.

Fundacja Centrum Solidarności 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone.