Fundacja Centrum Solidarności Fundacja Centrum Solidarności Fundacja Centrum Solidarności Fundacja Centrum Solidarności Fundacja Centrum Solidarności Fundacja Centrum Solidarności
Fundacja Centrum Solidarności
Fundacja Centrum Solidarności

Fundacja Centrum Solidarności

ul. Wały Piastowskie 24,
80-855 Gdańsk, Polska

tel.: +48 58 308 42 80
fax: +48 58 308 42 34

e-mail: fcs@fcs.org.pl

Facebook

Aktualności

Akcja „Test na solidarność” zakończona

15-03-2011

Zebraliśmy 6012 pocztówek, a we współpracy z Gdańskim Klubem Biznesu zorganizowaliśmy aukcję pocztówek, które wypełniły znane osoby życia publicznego. Ostatecznie zebraliśmy kwotę 8 505,45 zł, którą przekazaliśmy na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. Suma ta wesprze edukację mieszkańców Afganistanu w ramach prowadzonej przez PAH kampanii Akcja Edukacja [link].
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w „Teście na solidarność” lub wspierali nas w jego realizacji.

Rekrutacja do projektu „Akademia Letnia” rozpoczęta!

14-03-2011

Fundacja Centrum Solidarności rozpoczęła rekrutację do tegorocznej edycji projektu „Akademia Letnia”, który odbędzie się w dniach 4 – 12 lipca w Gdańsku lub okolicach.

Do udziału w zajęciach zapraszamy nauczycieli:

– historii

– j.polskiego

– WOK

– WOS

– etyki

uczących lub planujących uczyć w szkołach ponadpodstawowych.

 

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego Fundacji, drogą mailową (k.dambiec@fcs.org.pl) lub faxem (58 308-42-34).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 maja 2011 r.

O wynikach rekrutacji poinformujemy 4 czerwca 2011 r.

Więcej o projekcie.

Aukcja pocztówek za nami

10-03-2011

Ideę akcji „Test na solidarność” przedstawił Dyrektor FCS Jerzy Borowczak, natomiast aukcję poprowadził redaktor Marek Kański, który umiejętnie zachęcał do podbijania cen. Licytowaliśmy kartkę Jerzego Buzka, Tadeusza Mazowieckiego, Janiny Ochojskiej, Maryli Rodowicz, Andrzeja Wajdy, Frederika Willem de Klerk’a, Mairead Corrigan Maguire oraz Lecha Wałęsy.

Podczas licytacji udało się zebrać kwotę 2 800 zł. Zebrana suma zostanie przekazana na wsparcie kampanii Akcja Edukacja prowadzonej przez Polską Akcję Humanitarną.

To wydarzenie kończy międzynarodową akcję „Test na solidarność”, którą prowadziliśmy od czerwca 2010 r. Zapraszamy na stronę www.test.fcs.org.pl, na której można zobaczyć oraz przeczytać o tym, co udało się nam osiągnąć w ramach „Testu na solidarność”.

Świąteczna przygoda z historią

08-12-2010

Zajęcia odbyły się tradycyjnie na wystawie „Drogi do Wolności”. Rozpoczęło się od wprowadzenia historyczego, czyli syntetycznej opowieści o czasach PRL i powstaniu „Solidarności”. Dzieci między innymi odwiedziły sklep spożywczy, w którym akurat „rzucili” świąteczną dostawę pomarańczy, a także wspólnie odkrywały, czym różnią się dzisiejsze warunki życia od tych sprzed 30 lat.

Później był czas na tworzenie ozdób choinkowych, również tych inspirowanych historią i „Solidarnością”. Część z nich zostanie oficjalnie przekazana Prezydentowi Miasta Gdańska i zawieszona na gdańskiej choince na Długim Targu.

Oprócz upragnionych w okresie PRL pomarańczy, dzieci dostały upominki – kredki oraz książeczki edukacyjne „Przygoda z Historią”.

Wspieraj Polską Akcję Humanitarną licytując pocztówkę Lecha Wałęsy lub Janiny Ochojskiej

02-12-2010

„Solidarność to przede wszystkim odpowiedzialność i działanie za świat, za tych, którzy żyją w gorszych warunkach niż my, w bogatej Europie”– tak na swojej pocztówce „Test na solidarność” napisała Janina Ochojska – Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, w tym roku uhonorowana Nagrodą Lecha Wałęsy przyznaną jej za wieloletnie działania charytatywne na rzecz międzyludzkiej solidarności.

„Test na solidarność” to międzynarodowa akcja społeczna organizowana od czerwca do września przez Fundację Centrum Solidarności. Inicjatywa polegała na ogólnoświatowej wysyłce i dystrybucji pocztówek, które następnie zostały wypełnione przez nadawcę i odesłane na adres Fundacji. Nadawcy pocztówek mieli za zadanie wysłać pozdrowienia lub odpowiedzieć na pytanie czym dla Ciebie jest solidarność jako wartość?

Projekt był realizowany we współpracy z Polską Akcją Humanitarną. Każda nadesłana do Fundacji pocztówka to 1 zł przekazany na rzecz edukacji mieszkańców Afganistanu w ramach kampanii „Akcja Edukacja”.

Wśród nadesłanych pocztówek pojawiły się również te, które zostały wypełnione przez znane osoby życia publicznego, społecznego czy kulturalnego.
Wybrane pocztówki zostaną wystawione na aukcji, z której dochód zostanie przekazany – podobnie jak suma zebrana z ilości wypełnionych pocztówek – na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej.

Autorami wybranych pocztówek są: Jerzy Buzek, Tadeusz Mazowiecki, Janina Ochojska, Maryla Rodowicz, Andrzej Wajda oraz trójka laureatów Pokojowej Nagrody Nobla: Frederik Willem de Klerk, Mairead Corrigan Maguire oraz Lech Wałęsa. Pocztówka Frederika de Klerka jest prezentowana razem z kartką Dave’a Steward’a – Dyrektora FW de Klerk Foundation działającej na rzecz pokojowego rozwiązywania problemów oraz integracji w społeczeństwach wielokulturowych.

Aukcja pocztówek jest współorganizowana przez Gdański Klub Biznesu i odbędzie się podczas spotkania GKB 3 grudnia 2010 r.

Niestety z przyczyn niezależnych od organizatorów licytacja pocztówek została przesunięta na 10 grudnia.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w aukcji prosimy o kontakt z koordynatorką projektu „Test na solidarność”:
Dorota Brzezińska
tel. 696 085 066
e-mail: d.brzezinska@fcs.org.pl

Aktywne metody uczenia się historii – zapraszamy na „Spotkania z Historią”

02-12-2010

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Treści i metody prowadzenia zajęć w aktywny sposób angażują uczniów do poznawania najnowszej historii Polski.

Każda lekcja trwa 60 minut.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki na wystawie „Drogi do Wolności” (ul. Wały Piastowskie 24). Maksymalna liczba uczestników to 30 osób. Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.

Nauczyciel wraz z klasą wybierają dany temat zajęć.
Proponowana tematyka:
1. PRL – lekcja dla początkujących
2. Od grudnia do grudnia. Grudzień 1970 – grudzień 1981
3. Polskie Miesiące
4. Za żelazną kurtyną
5. 21 postulatów – Pamięć Świata
6. Czy jestem wolny?
7. Każde słowo jest ważne… o wolności i wartości słowa
8. Ideologie społeczne
9. Sierpień ’80

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: k.dambiec@fcs.org.pl lub telefonicznie: (058) 308-43-28. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.


Do udziału w zajęciach zaprasza również Dziennik Bałtycki.

Zabawa edukacyjna dla najmłodszych

18-11-2010

„Przygoda z Historią” to zajęcia łączące zabawę z edukacją. Wspólna gra pozwala młodym odbiorcom w aktywny sposób poznać pojęcia takie jak: historia, muzeum, PRL czy solidarność.

Obecnie trwają zapisy na zajęcia w grudniu oraz pierwszej połowie 2011 roku.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca na wystawie „Drogi do Wolności” (Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24).

Pytania oraz zgłoszenia do udziału w projekcie należy kierować do Katarzyny Dambiec:
(58) 308-43-28
k.dambiec@fcs.org.pl

O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

„Drogi do Wolności” na Ukrainie

22-10-2010

15 października w Galerii Ławra w Kijowie uroczyście otwarto wystawę „Drogi do Wolności. Przez Solidarność do Europy”. Ekspozycja – której pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Fundacja Centrum Solidarności – składa się m.in. z wielkoformatowych zdjęć, filmów historycznych oraz rekonstrukcji podziemnej drukarni i sklepu spożywczego z czasów PRL. Otwarcie wystawy poprzedziło spotkanie z polskimi i ukraińskimi dysydentami, w którym udział wzięli m.in. Bogdan Lis i Jerzy Borowczak.

Partnerami wystawy są Instytut Polski w Kijowie oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.
Projekt jest finansowany ze środków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Laureaci X edycji konkursu historycznego odwiedzili Gdańsk

08-10-2010

4 października na wystawie „Drogi do Wolności” odbył się uroczysty finał X edycji konkursu historycznego. Prace finalistów i finalistek omówiła członkini jury – polonistka Jolanta Szatkowska, a nagrody wręczył Dyrektor Fundacji – Jerzy Borowczak.

Po finale uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni na uroczysty obiad. Ponieważ wszyscy laureaci byli spoza Trójmiasta, kolejnego dnia mieli okazję zwiedzić Gdańsk razem z przewodnikiem.

Prezentujmy wyniki X edycji konkursu „Drogi do Wolności”

28-09-2010

Spośród setek nadesłanych prac jury wybrało laureatów i laureatki w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej oraz fotograficznej. Nadesłane prace były oceniane m.in. przez polonistkę Jolantę Szatkowską oraz historyka sztuki Jacka Friedricha.
4 i 5 października laureaci konkursu będą gościć w Gdańsku, gdzie odbędzie się oficjalny finał konkursu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie konkursu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |