Fundacja Centrum Solidarności Fundacja Centrum Solidarności Fundacja Centrum Solidarności Fundacja Centrum Solidarności Fundacja Centrum Solidarności Fundacja Centrum Solidarności
Fundacja Centrum Solidarności
Fundacja Centrum Solidarności

Fundacja Centrum Solidarności

ul. Wały Piastowskie 24,
80-855 Gdańsk, Polska

tel.: +48 58 308 42 80
fax: +48 58 308 42 34

e-mail: fcs@fcs.org.pl

Facebook

O Fundacji

Strona główna  > O Fundacji

Fundacja Centrum Solidarności powstała pod koniec 1999 roku. Jej założycielami są: Lech Wałęsa,        Ks. Abp Tadeusz Gocłowski, NSZZ Solidarność, Gmina Miasta Gdańsk, Województwo Pomorskie, Instytut Lecha Wałęsy, Region Gdański NSZZ Solidarność, Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Stoczni Gdańsk S.A., Stocznia Gdańsk S.A.

Celem Fundacji jest działalność oświatowa, naukowa i kulturalna, w tym:

  • dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o Solidarności i jej wpływu na rozwój demokracji w świecie
  • promowanie dokonań środowisk opozycji antykomunistycznej oraz działań niepodległościowych w Polsce po roku 1945.

Wyznaczone cele Fundacja realizuje poprzez:

  • tworzenie programów edukacyjnych,
  • organizację spotkań młodzieży szkolnej z uczestnikami wydarzeń historycznych,
  • organizację wystaw zagranicznych,
  • organizację corocznych obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych,
  • organizację sympozjów, konferencji i wykładów na temat idei Solidarności

Władze Fundacji

 

Statut Fundacji

 

Zespół Fundacji