o fundacji

Fundacja Centrum Solidarności powstała pod koniec 1999 roku. Jej założycielami są: Lech Wałęsa, Ks. Abp Tadeusz Gocłowski, NSZZ „Solidarność”, Gmina Miasta Gdańsk, Województwo Pomorskie, Instytut Lecha Wałęsy, Region Gdański NSZZ „Solidarność”, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańsk S.A., Stocznia Gdańsk S.A.

Celem Fundacji jest działalność oświatowa, naukowa i kulturalna, w tym:
– dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o „Solidarności” i jej wpływie na rozwój ruchów demokratycznych w świecie;
– promowanie dokonań środowisk opozycji antykomunistycznej oraz działań niepodległościowych w Polsce po 1945 roku;
– działanie na rzecz krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, przedsiębiorczych i patriotycznych.

Fundacja Centrum Solidarności realizuje swoje cele przez organizowanie i finansowanie swojej działalności, a nadto inicjowanie, bądź wspieranie działań w zakresie:

Nauki, kultury, oświaty i wychowania skierowane na upowszechnianie wiedzy o polskiej drodze do wolności.

Prowadzenia działalności wydawniczej tożsamej lub zbieżnej z celami statutowymi Fundacji, a zwłaszcza poświęconej walce Polaków z komunistycznym totalitaryzmem.

Utrzymywania kontaktów z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się propagowaniem walki o prawa człowieka i demokratyczny ład w krajach całego świata.

władze fundacji

Rada Fundacji Centrum Solidarności

Lech Wałęsa – Przewodniczący Rady Fundacji
Marszałek Województwa Pomorskiego
Prezydent Miasta Gdańska
Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
Prezes Instytutu Lecha Wałęsy
Przewodniczący MK NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej S.A.
Prezes Zarządu Stoczni Gdańskiej S.A.

Zarząd Fundacji Centrum Solidarności 

Danuta Kobzdej – Prezes Zarządu
Maciej Grzywaczewski – Wiceprezes Zarządu
Jerzy Jaworski – Wiceprezes Zarządu

Dyrekcja

Jerzy Borowczak – Dyrektor Fundacji

Statut Fundacji Centrum Solidarności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w FCS – obowiązek RODO

HISTORIA

W 1998 roku narodził się projekt powstania Muzeum Solidarności „Polskie Drogi do Wolności”. Jego pomysłodawcą był ówczesny przewodniczący Rady Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz.

29 grudnia 1999 roku z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, przy poparciu Lecha Wałęsy, Instytutu Lecha Wałęsy, metropolity gdańskiego abp. Tadeusza Gocłowskiego, władz województwa pomorskiego, NSZZ „Solidarność” oraz  Stoczni Gdańskiej powstała Fundacja Centrum Solidarności z misją utworzenia Europejskiego Centrum Solidarności.
Prezesem zarządu fundacji został Bogdan Lis, a od 2007 roku Danuta Kobzdej.

31 sierpnia 2000 roku w XX rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych powstała wystawa „Drogi do Wolności”. Jej dyrektorem została Danuta Kobzdej. W latach 2000-2011 Fundacja zarządzała wystawą „Drogi do Wolności”, która w latach 2000 – 2006 mieściła się w historycznym budynku BHP na terenie  Stoczni Gdańskiej  a następnie do 2011 roku, w podziemiach budynku NSZZ „Solidarność” przy ul Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

31 sierpnia 2003 roku wystawa zyskała swoją wersję objazdową. Pierwszym krajem, który wystawa odwiedziła była Szwecja.
Wystawa, w dwóch odsłonach – malej i dużej, była pokazywana na 3 kontynentach, odwiedziła 350 miejscowości, w tym m.in. Sztokholm, Paryż, Rennes, Dublin, Helsinki, Pekin, Waszyngton, Toronto, Ottawa, Santiago de Chile, Oslo, Berlin, Bremę, Kijów, Lwów, Wilno, Tallin, Rygę, Bukareszt.

1 maja 2004 roku  wystawa prezentowana była również w Brukseli w ramach inauguracji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a w Parku Mini Europe przy udziale władz RP, ambasadora RP przy królestwie Belgii, władz miasta Gdańska oraz Fundacji Centrum Solidarności odsłonięto symboliczne budowle związane z Polską i Gdańskiem, m.in. Pomnik Poległych Stoczniowców.

W latach 2001-2017 oprócz prowadzenia działalności wystawienniczej, Fundacja organizowała kilkadziesiąt konferencji na poziomie ogólnopolskim i kilka międzynarodowych, debaty i spotkania ze świadkami historii. Zrealizowała blisko 100 projektów edukacyjnych i kulturalnych oraz projektów z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości. Na swoim koncie ma kilkanaście wydawnictw książkowych i albumowych.

31 sierpnia 2005 roku  na placu Solidarności w Gdańsku nastąpiło podpisanie aktu erekcyjnego Europejskiego Centrum Solidarności, który proklamowało 29 sygnatariuszy, w tym 22 ówczesnych premierów i prezydentów. Ze strony Fundacji podpis złożył Bogdan Lis.

8 listopada 2007 roku miasto Gdańsk, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Pomorskiego, NSZZ „Solidarność” i Fundacja Centrum Solidarności powołały instytucję kultury – Europejskie Centrum Solidarności.

14 maja 2011 roku został wmurowany kamień węgielny pod przyszłą siedzibę Europejskiego Centrum Solidarności. Ze strony Fundacji podpis na akcie wmurowania kamienia węgielnego złożyła prezes Danuta Kobzdej.

30 maja 2014 roku  została zamknięta wystawa „Drogi do Wolności”, a jej wersja poszerzona została zainaugurowana w nowym budynku Europejskiego Centrum Solidarności.

Fundacja Centrum Solidarności 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.