CZYM JEST AKADEMIA LETNIA

Akademia Letnia” jest jednym z trzech, priorytetowych działań edukacyjnych Fundacji Centrum Solidarności. To cykl zajęć – warsztatów i wykładów skierowanych do nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.

Akademia Letnia” to kurs, który zakłada promowanie interdyscyplinarnych metod nauczania najnowszej historii Polski. Uczestnictwo w zajęciach ma zainspirować nauczycieli do poszukiwania nowych form i metod nauczania historii, które zainteresują młodzież, wzbudzą ciekawość i chęć pogłębiania wiedzy.

Program „Akademii Letniej” obejmuje historię lat 1956-1990, prezentowaną w blokach tematycznych (państwo totalitarne, życie codzienne PRL, opór antykomunistyczny, kościół, emigracja, kultura niezależna, przestrzeń miejska – wycieczka). Słuchacze uczestniczą w zajęciach z zakresu: historii, literatury, filmu, sztuk wizualnych, metodyki, etyki, aktywnych form nauczania, autoprezentacji, impostacji, dykcji, tworzenia prezentacji filmowych i multimedialnych. Prowadzący warsztaty to specjaliści i zarazem pasjonaci różnych dziedzin nauki.

Akademia Letnia (2016)

CELE PROJEKTU

AL (2017) Piosenka - Wojciech Stronias

 

 

 

– ukazanie historii w szerszym kontekście łączącym dziedziny pokrewne, m.in. film, sztuki wizualne, literaturę, piosenkę, archiwalia, przestrzeń miejską,

– wykształcenie umiejętności prowadzenia ciekawych i aktywnych zajęć,

– prowadzenie aktywnych form pracy z uczniem,

– promowanie i wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem  kulturowym i historycznym,

– nabycie umiejętności ważnych w relacji nauczyciel-uczeń

AKADEMIA LETNIA (2017) - EDYCJA JESIENNA

Tegoroczna VI edycja projektu odbywała się podczas pięciu sobotnich zjazdów, w terminach:

– 21.10.2017 r.,
– 28.10.2017 r.,
– 04.11.2017 r.,
– 18.11.2017 r.,
– 02.12.2017 r.

Prowadzący warsztaty to specjaliści i zarazem pasjonaci różnych dziedzin nauki – biogramy

Zajęcia odbywały się w Gdańsku, na terenie Stoczni Gdańskiej, w zabytkowym budynku Sali BHP (miejsce podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 r.) ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6.

 

REGULAMIN 2017

HARMONOGRAM AKADEMII LETNIEJ 2017

 

….. i już jesteśmy po kolejnej edycji „Akademii Letniej”. Uczestnikom i Prowadzącym warsztaty serdecznie dziękuję za aktywny w nich udział. To ogromna przyjemność pracować dla i z Państwem.

Mimo, że kilka dni temu odbyły się nasze ostatnie zajęcia, to już planujemy kolejną VII edyc.

 

A czy warto w nich uczestniczyć? Oddaję głos tegorocznym Uczestnikom:

 

pozytywne aspekty/elementy projektu „Akademia Letnia„:

dobór wykładowców i zagadnień, różnorodność tematyki i stosowanych pomocy dydaktycznych w czasie zajęć, przyjazna atmosfera, organizacja, otwartość, poznanie nowych, ciekawych ludzi, nabycie nowych umiejętności, wszystko mi się podobało, kompetencje prowadzących zajęcia, ciekawe tematy, historyczność miejsca zajęć”.

negatywne aspekty/elementy projektu „Akademia Letnia„:

„edycja jesienna – zbyt pobieżnie/krótko, pora roku”.

 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej z informacjami o projektach oraz zapraszamy do udziału w nich.

 

Dodatkowych informacji na temat projektu udziela:

koordynator projektu p. Dorota Karolewska pod nr tel. 58  308 42 80.

 

Fundacja Centrum Solidarności 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.