CZYM JEST AKADEMIA LETNIA

Akademia Letnia” jest jednym z trzech, priorytetowych działań edukacyjnych Fundacji Centrum Solidarności. To cykl zajęć – warsztatów i wykładów skierowanych do nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.

Akademia Letnia” to kurs, który zakłada promowanie interdyscyplinarnych metod nauczania najnowszej historii Polski. Uczestnictwo w zajęciach ma zainspirować nauczycieli do poszukiwania nowych form i metod nauczania historii, które zainteresują młodzież, wzbudzą ciekawość i chęć pogłębiania wiedzy.

Program „Akademii Letniej” obejmuje historię lat 1956-1990, prezentowaną w blokach tematycznych (państwo totalitarne, życie codzienne PRL, opór antykomunistyczny, kościół, emigracja, kultura niezależna, przestrzeń miejska – wycieczka). Słuchacze uczestniczą w zajęciach z zakresu: historii, literatury, filmu, sztuk wizualnych, metodyki, etyki, aktywnych form nauczania, autoprezentacji, impostacji, dykcji, tworzenia prezentacji filmowych i multimedialnych. Prowadzący warsztaty to specjaliści i zarazem pasjonaci różnych dziedzin nauki.

Akademia Letnia (2016)

CELE PROJEKTU

AL (2017) Piosenka - Wojciech Stronias

 

 

 

– ukazanie historii w szerszym kontekście łączącym dziedziny pokrewne, m.in. film, sztuki wizualne, literaturę, piosenkę, archiwalia, przestrzeń miejską,

– wykształcenie umiejętności prowadzenia ciekawych i aktywnych zajęć,

– prowadzenie aktywnych form pracy z uczniem,

– promowanie i wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem  kulturowym i historycznym,

– nabycie umiejętności ważnych w relacji nauczyciel-uczeń

….. i już jesteśmy po kolejnej edycji „Akademii Letniej”. Uczestnikom i Prowadzącym warsztaty serdecznie dziękuję za aktywny w nich udział. To ogromna przyjemność pracować dla i z Państwem.

Mimo, że kilka dni temu odbyły się nasze ostatnie zajęcia, to już planujemy kolejną VII edyc.

 

A czy warto w nich uczestniczyć? Oddaję głos tegorocznym Uczestnikom:

 

pozytywne aspekty/elementy projektu „Akademia Letnia„:

dobór wykładowców i zagadnień, różnorodność tematyki i stosowanych pomocy dydaktycznych w czasie zajęć, przyjazna atmosfera, organizacja, otwartość, poznanie nowych, ciekawych ludzi, nabycie nowych umiejętności, wszystko mi się podobało, kompetencje prowadzących zajęcia, ciekawe tematy, historyczność miejsca zajęć”.

negatywne aspekty/elementy projektu „Akademia Letnia„:

„edycja jesienna – zbyt pobieżnie/krótko, pora roku”.

 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej z informacjami o projektach oraz zapraszamy do udziału w nich.

 

Dodatkowych informacji na temat projektu udziela:

koordynator projektu p. Dorota Karolewska pod nr tel. 58  308 42 80.

 

Sponstor VII edycji Akademii Letniej 2018

Pragniemy Państwa poinformować, że sponsorem VII edycji Akademii Letniej 2018 została Fundacja LOTOS.

Serdecznie dziękujemy!

Fundacja Centrum Solidarności 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.