CZYM JEST AKADEMIA LETNIA

Akademia Letnia jest jednym z trzech, priorytetowych działań edukacyjnych Fundacji Centrum Solidarności. To cykl zajęć – warsztatów i wykładów skierowanych do nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.

Akademia Letnia to kurs, który zakłada promowanie interdyscyplinarnych metod nauczania najnowszej historii Polski. Uczestnictwo w zajęciach ma zainspirować nauczycieli do poszukiwania nowych form i metod nauczania historii, które zainteresują młodzież, wzbudzą ciekawość i chęć pogłębiania wiedzy.

Program „Akademii Letniej” obejmuje historię lat 1956-1990, prezentowaną w blokach tematycznych (państwo totalitarne, życie codzienne PRL, opór antykomunistyczny, kościół, emigracja, kultura niezależna, przestrzeń miejska – wycieczka). Słuchacze uczestniczą w zajęciach z zakresu: historii, literatury, filmu, sztuk wizualnych, metodyki, etyki, aktywnych form nauczania, autoprezentacji, impostacji, dykcji, tworzenia prezentacji filmowych i multimedialnych. Prowadzący warsztaty to specjaliści i zarazem pasjonaci różnych dziedzin nauki.

CELE PROJEKTU

 

 

 

– ukazanie historii w szerszym kontekście łączącym dziedziny pokrewne, m.in. film, sztuki wizualne, literaturę, piosenkę, archiwalia, przestrzeń miejską,

– wykształcenie umiejętności prowadzenia ciekawych i aktywnych zajęć,

– prowadzenie aktywnych form pracy z uczniem,

– promowanie i wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem  kulturowym i historycznym,

– nabycie umiejętności ważnych w relacji nauczyciel-uczeń

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKADEMII LETNIEJ - EDYCJA JESIENNA 2017!

Serdecznie zapraszamy nauczycieli historii i WOSu do udziału w VI już edycji projektu.

Tegoroczna – jesienna edycja – odbywać się będzie podczas pięciu sobotnich zjazdów, w terminach:

– 21.10.2017 r.,
– 28.10.2017 r.,
– 04.11.2017 r.,
– 18.11.2017 r.,
– 02.12.2017 r.

Prowadzący warsztaty to specjaliści i zarazem pasjonaci różnych dziedzin nauki – biogramy

Zajęcia odbywać się będą w Gdańsku, na terenie Stoczni Gdańskiej, w zabytkowym budynku Sali BHP (miejsce podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 r.) ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2017 i odesłać go na adres: Fundacja Centrum Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24, pokój 318, 80-855 Gdańsk lub przesłać w wersji elektronicznej na adres email d.karolewska@fcs.org.pl do dnia 20.10.2017 r.

REGULAMIN

HARMONOGRAM AKADEMII LETNIEJ 2017

Dodatkowych informacji na temat projektu udziela pani Dorota Karolewska pod nr tel. 58  308 42 80.

 

OGÓLNY PROGRAM AKADEMII LETNIEJ - edycja jesienna 2017

Program obejmuje okres historii lat 1956-1990, prezentowany w pięciu blokach tematycznych:

– państwo totalitarne i opór antykomunistyczny,
– życie codzienne PRL,
– miasto – nośnik historii,
– emigracja i kultura niezależna,
– nauczyciel – uczeń.

Podczas warsztatów słuchacze uczestniczą w zajęciach z zakresu:

– architektury,
– filmu,
– literatury,
– sztuk wizualnych,
– piosenki,
– historii,
– etyki,
– aktywnych form nauczania,
– autoprezentacji,
– impostacji i dykcji,
– tworzenia prezentacji filmowych i multimedialnych.

Fundacja Centrum Solidarności 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.