ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych edycjach

projektu Akademia Letnia. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń.

 

 

W tym roku projekt odbywał się w terminie 01-08 lipca 2018 r. w Gdańsku.

Miejsce zakwaterowania: hotel Dal (Gdańsk ul. Czarny Dwór 4)   http://www.hoteldal.pl/gdansk/pl/

Miejsce realizacji zajęć: Europejskie Centrum Solidarności (Gdańsk Plac Solidarności 1) http://www.ecs.gda.pl/  oraz historyczny budynek Sali BHP (Gdańsk ul. Popiełuszki 6) http://www.salabhp.pl/

Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych pokrywała Fundacja Centrum Solidarności.

Dojazd na zajęcia odbywał się środkami komunikacji miejskiej.

Zajęcia warsztatowe (zgodnie z harmonogramem) odbywały się w grupie 20 osób.

Uczestnicy pokrywali koszt: wpisowego (180,00 zł), dojazdów do/z Gdańska oraz komunikacji miejskiej w Gdańsku podczas realizacji projektu.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie był wypełniony formularz zgłoszeniowy odesłany w wersji elektronicznej na adres e-mail d.karolewska@fcs.org.pl.

Dodatkowych informacji na temat projektu udzielała koordynator projektu pani Dorota Karolewska pod nr tel. 58  308 42 80.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i harmonogramem Akademii Letniej 2018

Akademia Letnia edycja VII – 2018 r. Regulamin

Akademia Letnia edycja VII – 2018 r. Harmonogram

Akademia Letnia edycja VII – 2018 r. Biogramy wykładowców

Akademia Letnia edycja VII – 2018 r. Biogramy świadków historii

Akademia Letnia – oświadczenie zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

Akademia Letnia edycja VII – 2018 r. Informacja prasowa

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w FCS – obowiązek RODO

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Akademii Letniej.

 

Akademia Letnia (2016)

CZYM JEST AKADEMIA LETNIA

AL (2017) Piosenka - Wojciech Stronias

Akademia letnia. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń  jest  jednym z trzech, priorytetowych działań edukacyjnych Fundacji Centrum Solidarności.

Akademia Letnia jest niestandardowym szkoleniem skierowanym do nauczycieli szkół średnich (liceów, techników), mającym na celu podwyższenie kwalifikacji nauczycieli poprzez uczestnictwo w warsztatach wykorzystujących różnorodne dziedziny nauki w nauczaniu historii lat 1956-1990.  Projekt skupia się na przedstawieniu interdyscyplinarnego sposobu nauczania historii, WOS i WOK.  Podczas zajęć uczestnicy korzystają z materiałów źródłowych przygotowanych przez Wykładowców, które po powrocie do ich miejsca pracy służyć im będą, jako  narzędzia przydatne w edukacji historycznej podczas zajęć lekcyjnych.

 

Projekt składa się z bloków tematycznych:

 1. Państwo totalitarne,
 2. Życie codzienne PRL,
 3. Opór antykomunistyczny,
 4. Rola Kościoła w historii PRL,
 5. Emigracja i Kultura Niezależna,
 6. Nauczanie w przestrzeni miejskiej.

Podczas 7 dni słuchacze uczestniczą w zajęciach z zakresu historii, filmu, literatury, sztuk wizualnych, psychologii, etyki, autoprezentacji, dykcji i  impostacji, historii sztuki oraz uczestniczą w spotkaniu ze świadkami historii.

 

 

 

CELE PROJEKTU

 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz osób działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego, które są odpowiedzialne za edukację młodzieży: poznanie specyfiki nauczania ww. przedmiotów, nabycie umiejętności w zakresie realizacji projektu edukacyjnego z obszarów edukacji historycznej, społecznej i obywatelskiej, podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informatycznej w pracy nauczyciela.
 2. Promocja interdyscyplinarnego nauczania współczesnej historii: zapoznanie kadry nauczycielskiej z nowatorskimi metodami nauczania, wykorzystywanie innych dziedzin nauki (literatury, historii sztuki, filmu i in.) w procesie nauczania historii współczesnej, wykorzystanie przestrzeni miejskiej w nauczaniu.
 3. Budowanie autorytetu i postaw wzajemnego szacunku w relacji nauczyciel – uczeń, poprzez: zwrócenie uwagi na rolę czynników zewnętrznych oddziałujących na odbiorcę – (ucznia) – wygląd, postawa, impostacja głosu, dykcja i in., nawiązywanie efektywnej komunikacji, praca nad wzmacnianiem kondycji psychicznej, niezbędnej w kontakcie pomiędzy uczniem i nauczycielem, uświadomienie uczniowi, że wiedza historyczna może stanowić klucz do rozumienia świata współczesnego i pomaga w autoidentyfikacji.

 

Realizacja wyżej wymienionych celów nastąpi poprzez:

 1. opracowanie programu warsztatów,
 2. dobór kadry pedagogicznej,
 3. przeprowadzenie warsztatów,
 4. przygotowanie i udostepnienie materiałów i pomocy dydaktycznych dostosowanych do poziomu i możliwości percepcji współczesnej młodzieży.

 

Umożliwi to nauczycielom:

 1. Podwyższenie kwalifikacji wynikających z istniejących luk programowych na wyższych uczelniach, obejmujących ww. zagadnienia.
 2. Stworzenie możliwości kontynuowania edukacji pedagogicznej w formie kursu dopełniającego edukację o wyżej opisane umiejętności.
 3. Motywowanie innych uczestników procesu edukacyjnego do stosowania nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych w nauczaniu historii, WOS i WOK.

 

 

 

 

Sponsor

Sponsorem VII edycji Akademii Letniej. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń została Fundacja LOTOS.

Serdecznie dziękujemy!

Współpraca

Przy realizacji VII edycji Akademii Letniej. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń współpracujemy z:

Fundacją Promocji Solidarności

 

 

 

Europejskim Centrum Solidarności

 

Serdecznie dziękujemy!

 

 

 

 

Fundacja Centrum Solidarności 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.