Akademia Letnia

O projekcie

ODBIORCY:
Nauczyciele i absolwenci kierunków humanistycznych i pedagogicznych.

OPIS PROJEKTU:
Działalność Akademii Letniej zakłada promowanie różnorodnych metod aktywizujących i interdyscyplinarności w nauczaniu najnowszej historii Polski. Uczestnictwo w zajęciach ma zainspirować nauczycieli do poszukiwania nowych form i metod nauczania historii, które zainteresują młodzież, wzbudzą ciekawość i chęć pogłębiania wiedzy.

Słuchacze Akademii Letniej uczestniczyć będą w zajęciach z zakresu:
– Metodyki
– Autoprezentacji/Impostacji głosu
– Historii
– Literatury
– Filmu
– Historii sztuki i architektury

Wykłady prowadzone będą w blokach tematycznych:
– Państwo totalitarne
– Życie codzienne
– Rola Kościoła
– Emigracja
– Opór antykomunistyczny
– Kultura niezależna

Koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych pokrywa Fundacja Centrum Solidarności, uczestnicy wpłacają jedynie 150 zł wpisowego oraz pokrywają koszty dojazdu na miejsce i z powrotem. Zgłoszenia przyjmujemy do 24 czerwca 2016 r.

Regulamin projektu

Program 2016