Akademia Letnia

Wykładowcy

Zajęcia podczas Akademii Letniej (2017) – emisja jesienna prowadzą znani i cenieni specjaliści i wykładowcy z różnych dziedzin:

 

Jacek Friedrich (architektura/sztuki wizualne) historyk sztuki. Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje architektury nowoczesnej ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1945 r.; dzieje ochrony zabytków; nowożytną i nowoczesną architekturę gdańską; związki pomiędzy kulturą wizualną a ideologiami w XIX i XX w., a także ilustrację książkową w Polsce po 1945r. Dużą wagę przywiązuje do popularyzacji kultury artystycznej i architektonicznej. Pomysłodawca i współorganizator wystawy „Niechciane dziedzictwo” poświęconej architekturze XX wieku w Gdańsku i Sopocie (CSW „Łaźnia”, Gdańsk 2005).

Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (w latach 1997-2003 prezes O/ Gdańskiego); członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS; członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego; członek redakcji „Rocznika Gdańskiego”; współredaktor serii wydawniczej „Gedania Artistica”; członek Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Gdańska; członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Za udział w ratowaniu zabytków podczas pożaru kościoła św. Katarzyny odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Krzysztof Kornacki (film) – filmoznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, współzałożyciel i pierwszy prezes DKF UG „Miłość Blondynki”. Autor i redaktor książek o tematyce filmoznawczej: Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie (red.), Gdańsk 2000, Polskie kino wobec katolicyzmu, Gdańsk 2005, „Popiół i diament” Wajdy. Pół wieku filmu (Gdańsk 2009; w przygotowaniu do druku). Publikował w antologiach i na łamach m.in. „Kwartalnika Filmowego”, „Studiów Filmoznawczych”, „W drodze”, „Panopticum”.

 

Jolanta Szatkowska (literatura) – polonistka i filmoznawczyni. Nauczycielka  III LO w Gdańsku, wykładowca w Studium Animatorów Kultury. Filmowe zajęcia prowadziła przez wiele lat w Klubie ,,Żak”. Przez dwa lata moderowała filmowe przedsięwzięcia IPN adresowane do młodych (pod nagłówkiem ,,Co Ty wiesz o PRL-u?”). Od lat uczestniczy z grupami swych uczniów i studentów w warsztatach oraz festiwalach.

 

Sławomir Czarlewski (historia) Prawnik. Działacz opozycyjny i dyplomata, konsul generalny w Lyonie (1991–1996). W latach 1997-2002 minister pełnomocny w ambasadzie RP w Paryżu. Po powrocie do kraju przez krótki okres stał na czele projektu „Spotkań Europejskich” Stowarzyszenia Francja – Polska dla Europy, członek zarządu oraz dyrektor ds. międzynarodowych spółki „Dories”. W latach 2005 – 2007 pracował dla Biblioteki Polskiej w Paryżu. W latach 2006 –2007 pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. Europejskiego Centrum Solidarności. Ambasador RP w Królestwie Belgii (2007-2012). Pochodzi z rodziny zamieszkałej w przedwojennym Gdańsku (dziadek i wuj byli obrońcami Poczty Polskiej). W 1978 został skreślony z listy studentów za działalność antykomunistyczną (był m.in. współpracownikiem SKS i Ruchu Młodej Polski). Na początku lat 80. działacz NSZZ „Solidarność”. Po wyjeździe do Francji w 1982 r. kształcił się na studiach podyplomowych z dziedziny historii najnowszej w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Od 1982 do 1984 zasiadał w kierownictwie Biura Zagranicznego „Solidarność” w Brukseli, był również wiceprzewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego we Francji. W drugiej połowie lat 80. związany z Polską Misją Katolicką we Francji, był redaktorem pisma „Głos Katolicki”. W 2009 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Łukasz Darski (przewodnik) licencjonowany pilotem wycieczek i przewodnik po Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Pilot turystyczny po województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim. Instruktor Rekreacji Ruchowej – poznawanie Gdańska podczas wycieczki kajakiem.

Współpracuje z Fundacją Centrum Solidarności oraz Europejskim Centrum Solidarności. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi edukacyjne zajęcia dla młodzieży polskiej i zagranicznej. Zaangażowany w Program Rewitalizacji Dolnego Miasta „Dolne Miasto Otwarte, działa na rzecz przywrócenia świetności jednej z ciekawszych gdańskich dzielnic.

 

Robert Ninkiewicz (autoprezentacja) ukończył Szkołę Trenerów Biznesu przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykłada retorykę, erystykę oraz zagadnienia komunikacji interpersonalnej dla aplikantów OIRP w Gdańsku. Wykładowca WSB w Poznaniu. Absolwent łódzkiej filmówki, wydział aktorski. Pracował w teatrach w Łodzi i Białymstoku. Obecnie aktor Teatru Wybrzeże. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt ról teatralnych oraz udział w kilkunastu produkcjach filmowych i telewizyjnych. W 2012 r. znalazł się w  elitarnym zestawieniu XX edycji SSAT(subiektywny spis aktorów teatralnych) Jacka Sieradzkiego. W 2014 r. został laureatem nagrody aktorskiej na XIII edycji Festiwalu Prapremier, jednego z najbardziej prestiżowych festiwali teatralnych w Polsce. Najlepszy aktor XXI Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Laureat nagród Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Gdańska.

 

dr Andrzej C. Leszczyński (etyka) wykładowca akademicki, okazjonalnie nauczyciel licealny. Studiował pedagogikę i filozofię. Autor ponad 200 rozpraw i szkiców z zakresu filozofii człowieka, etyki, antropologii teatru. Wydał m.in. „Ojciec człowieka. Szkice afiniczne” słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2012; „Owoc tamtego grzechu” Myślnik, Gdańsk 2013; „Najgłębsze, spokojne morskie dno”. Próby antropologiczne, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2014. Prowadzi warsztaty komunikacji i ekspresji.