Akademia Letnia

Wykładowcy

Zajęcia „Akademii Letniej” prowadzą znani i cenieni nauczyciele i wykładowcy z Trójmiasta:

Jolanta Szatkowska (literatura) – polonistka i filmoznawczyni.  Nauczycielka  III LO w Gdańsku, wykładowca w Studium Animatorów Kultury. Filmowe zajęcia prowadziła przez wiele lat w Klubie ,,Żak”. Przez dwa lata moderowała filmowe przedsięwzięcia IPN adresowane do młodych ( pod nagłówkiem ,, Co Ty wiesz o PRL-u?”). Od lat uczestniczy z grupami swych uczniów i studentów w warsztatach oraz festiwalach.

Krzysztof Kornacki (film) – filmoznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, współzałożyciel i pierwszy prezes DKF UG „Miłość Blondynki”. Autor i redaktor książek o tematyce filmoznawczej: Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie (red.), Gdańsk 2000, Polskie kino wobec katolicyzmu, Gdańsk 2005, „Popiół i diament” Wajdy. Pół wieku filmu (Gdańsk 2009; w przygotowaniu do druku). Publikował w antologiach i na łamach m.in. „Kwartalnika Filmowego”, „Studiów Filmoznawczych”, „W drodze”, „Panopticum”.

Łukasz Skupny (historia) – nauczyciel historii w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Jacek Friedrich (sztuki wizualne/architektura) – historyk sztuki, wykładowca w zakładzie historii sztuki nowoczesnej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Jarek Rebeliński (drama/autoprezentacja) – Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze. Edukator i instruktor dramy, kierownik Teatru w Gdańskim Archipelagu Kultury, wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na wydziale pedagogiki. Pomysłodawca i koordynator Festiwalu Akcept. Były aktor Teatru Znak i Teatru Snów. Założyciel i reżyser Teatru Poza Tym. Członek zarządu Fundacji Rozwoju i Integracji AKCES zajmującej się szeroko pojętą integracją społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz innych grup marginalizowanych i defaworyzowanych.

Tomasz Kobiela (impostacja głosu) – Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Przez siedem lat związany z Teatrem im J. Osterwy oraz Teatrem Kameralnym w Lublinie i Teatrem im. A. Sewruka w Elblągu, współpracował z wieloma wybitnymi reżyserami z polski i zagranicy.
Współpracujący z Radio Eska Lublin, Radio Lublin, oraz Oddziałem Lubelskim Telewizji Polskiej.
Od roku aktor dubbingujący w Studio Tecja w Gdańsku Zagrał między innymi w filmach : „Człowiek wózków” reż Mariusz Malec, „Atrakcyjny Pozna Panią” reż Marek Rębacz , „Piotr i Karol” reż Kim Sung Tai, „Kręgi snu” reż Bogumił Godfrejow. Kompozytor muzyki teatralnej i filmowej. Od ośmiu lat dyrektor Festiwalu Sztuk Autorskich i Adapracji Windowisko oraz koordynator Spotkań Trójmiejskich Teatrów Niezależnych. Dodatkowo prowadzi działalność edukacyjną poprzez prowadzenie warsztatowych zajęć teatralnych oraz reżyserię spektakli. Obecnie jest aktorem Teatru Zielony Wiatrak.

Andrzej Kasperek (sztuka) – pedagog, nauczyciel, badacz literatury. Prawie całe życie spędził na Żuławach. Autor książek: „Miłosz na Żuławach. Epizod z biografii poety”, „Poszukiwanie Godota”, „Back to DDR i inne opowiadania” „Wolność spod znaku undergroundu”, „Galeria Jacka Kaczmarskiego. Skrzydło wschodnie”, „Koronczarka”.