DE.PLan

Formularz zgłoszeniowy

Przedłużenie rekrutacji uczestników do projektu DE.PLan

 

Termin nadsyłania Formularzy Zgłoszeniowych dla uczestników z Niemiec został przedłużony do dnia 29 sierpnia 2012 roku.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu DE.PLan nastąpi w dwóch terminach:

  • 3 sierpnia – lista wybranych osób z Polski;
  • 31 sierpnia – lista wybranych osób z Niemiec.

 


 

Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy musi dotrzeć do Fundacji
najpóźniej 20 lipca 2012 roku.

Pobierz formularz: DOC PDF

Możesz go dostarczyć na trzy sposoby:

  1. Wyślij pocztą na adres: Fundacja Centrum Solidarności,
    ul. Wały Piastowskie 24, 80-  855, Gdańsk
  2. Zrób skan i wyślij e- mailem na adres: a.karcz@fcs.org.pl
  3. wyślij faxem (+48 58 308 42 34)