DE.PLan

O projekcie

Projekt DE.PLan jest polsko-niemieckim przedsięwzięciem teatralnym. Działania projektu obejmują:

 • interdyscyplinarne warsztaty z zakresu edukacji teatralnej;
 • stworzenie dwóch etiud teatralnych;
 • objazdowy festiwal na terenie województwa pomorskiego i Niemiec.

Celem projektu jest:

 • kształtowanie wśród polsko- niemieckiej młodzieży poczucia wspólnego dziedzictwa; kulturowego wypływającego ze wspólnych doświadczeń historycznych XX wieku;
 • określenie wspólnej „definicji” europejskiej solidarności;
 • upowszechnienie wiedzy historycznej dotyczącej ruchów opozycyjnych w Europie Środkowo- Wschodniej, a w szczególności ruchu społeczno- politycznego „Solidarność”;
 • inspirowanie polskich i niemieckich społeczności lokalnych do działalności i uczestnictwa w kulturze;
 • wymiana doświadczeń i poznanie nowych osób;
 • integracja młodych ludzi pochodzących z różnych środowisk.

Projekt został podzielony na dwa etapy:


ETAP I:
Warsztaty teatralne, w których wezmą udział młodzi ludzie z Niemiec i Polski. Zajęcia są skierowane dla młodzieży interesującej się teatrem i mającej doświadczenie w tej dziedzinie.
Planowana tematyka zajęć:

 • integracja, praca w grupie,
 • wprowadzające zajęcia historyczne, interaktywne zwiedzanie Gdańska,
 • drama,
 • improwizacje,
 • gra aktorska,
 • śpiew, taniec,
 • reżyseria światła,
 • scenografia, kostiumologia.

Warsztaty będą prowadzone przez profesjonalistów zajmujących się m.in. tańcem, grą aktorską, improwizacją, dramą i scenografią.
ETAP II:
Festiwal objazdowy prezentujący powstałe etiudy w dwóch miejscowościach w województwie pomorskim oraz w dwóch miejscowościach w Niemczech. Przygotowane wcześniej przedstawienia zostaną połączone z innymi działaniami artystycznymi zorganizowanymi dla zgromadzonej publiczności.