Drogi do Wolności – konkurs historyczny

Archiwum

IX EDYCJA KONKURSU (2009)

 

W IX edycji konkursu „Drogi do Wolności – konkurs historyczny”, która miała miejsce w październiku 2009 roku, laureatami głownych nagród zostało 9 osób, natomiast 7 dostało wyróżnienia.

Swoje prace nadesłało ponad 100 osób.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a wygranym gratulujemy!


KATEGORIE KONKURSOWE 2009

KATEGORIA FOTOGRAFICZNA
„Relikt PRL’u”
Wykonaj 3 fotografie, które dokumentują zachowane do tej pory relikty z czasów PRL.
Każdy zestaw musi zawierać zdjęcia z trzech kategorii:
•    przedmiot
•    miejsce
•    człowiek
Kryteria oceny:
•    pomysł,
•    prezentacja, walory artystyczne,
•    umiejętność wykazania słuszności swego punktu widzenia,
•    format zdjęć: 15×21 lub 15.2 x 20.3, 300 DPI
•    maksymalna ilość zdjęć zgłoszonych do konkursu: 3.

KATEGORIA LITERACKA
1.    „Współczesne 21 postulatów” w odniesieniu do 21 postulatów strajkujących robotników w 1980 roku. Stwórz 21 postulatów, które chciałbyś/chciałabyś, aby zostały dzisiaj zrealizowane.
2.    „30 rocznica RMP” – w tym roku mija 30 rocznica powstania Ruchu Młodej Polski. Wyjaśnij, dlaczego Twoim zdaniem młodzi ludzie się wówczas zorganizowali i brali udział w działaniach opozycyjnych. Jakie wartości oraz poglądy nimi kierowały, czy są one nadal aktualne dla dzisiejszego młodego pokolenia. Napisz esej o idei powstania i działalności RMP (nie więcej niż 3 strony A4).
Kryteria oceny:
•    spójność – praca powinna przedstawiać logicznie skomponowaną całość,
•    umiejętność wykazania słuszności własnego zdania – dobór argumentów, jasność wypowiedzi,
•    poziom merytoryczny,
•    struktura i styl wypowiedzi,
•    samodzielność.

KATEGORIA PLASTYCZNA

W 2009 roku obchodzimy XX rocznicę upadku komunizmu w Europie. W sposób symboliczny pokaż wkład Polski w jego obalenie.
Stwórz projekt (do wyboru):

– wlepki

– kartki pocztowej

– plakatu

Kryteria oceny:
•    forma techniczna dowolna,
•    poziom plastyczny nadesłanych prac,
•    pomysł.

Wyniki X edycji konkursu historycznego „Drogi do Wolności”

KATEGORIA LITERACKA:

„Solidarność dzisiaj”

W oparciu o encyklopedyczną definicję słowa solidarność, opisz przejawy solidarnych działań w roku 1980 oraz 2010 (nie więcej niż 3 strony A4).

I miejsce – Agnieszka Chwaleba – Gimnazjum w Krynicach

II miejsce – Gabriela Jędraszek – Liceum Ogólnokształcące nr XXV w Łodzi

III miejsce – Anna Zawada – Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Krasnymstawie

 

Wyróżnienia:

Aleksandra Strzelińska – Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu

Karolina Pudełko – Gimnazjum Integracyjne w Łobzie

 

KATEGORIA PLASTYCZNA:

Zaprojektuj kartkę jubileuszową z okazji XXX rocznicy „Solidarności”.

Na pierwszej stronie napisz życzenia lub własną definicję słowa solidarność, a na drugiej umieść rysunek, grafikę lub kolaż.

I miejsce – Karolina Saganiak – V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

II miejsce – Krzysztof Bąk – Gimnazjum nr 18 w Lublinie

III miejsce – Eryk Mendelowski – Gimnazjum Publiczne nr 1 w Strzyżowie

 

Wyróżnienia:

Gabriela Wojtaszek – Gimnazjum Publiczne nr 1 w Strzyżowie

 

KATEGORIA FOTOGRAFIA:

„Solidarność w obiektywie”.

Sfotografuj przejawy solidarności w dzisiejszych czasach.

Dołącz opis i uzasadnienie do zdjęcia (nie więcej niż 1 strona A4)

I miejsce – Aleksandra Matczak – Liceum Ogólnokształcące w Strzelnie

II miejsce – Elżbieta Chwiećko – Gimnazjum im. „Solidarności” w Korycinie

III miejsce – Paulina Nyc – Gimnazjum nr 144 w Warszawie

 

Wyróżnienia

Katarzyna Brzozowska – Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu

Patrycja Madejczyk – Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Konkurs Historyczny 2011/2012

 

Fundacja Centrum Solidarności 17 października br. zainaugurowała XI jubileuszową edycję konkursu historycznego „Drogi do Wolności”.
Jednym z głównych celów konkursu jest upowszechnienie wydarzeń, które miały wpływ na obalenie komunizmu w Europie oraz roli jaką odegrała „Solidarność” w tych wydarzeniach. Fundacja organizując X edycję konkursu stara się dotrzeć do szerokiego kręgu młodzieży i zachęcić ją do poznawania najnowszej historii Polski.
Tematem przewodnim jedenastej edycji konkursu jest wybuch Stanu Wojennego, oraz jego wpływ na życie obywateli PRL-u.
Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznymi kategoriami konkursowymi.
Termin nadsyłania prac upływa 29.02.2012r.