Drogi do Wolności – konkurs historyczny

O projekcie

ODBIORCY:
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

OPIS:
Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wydarzeń, które miały wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1989 roku. Fundacja organizując konkurs stara się dotrzeć do szerokiego kręgu młodzieży i zachęcić ją do poznawania najnowszej historii Polski.

Przykłady tematów z poprzednich edycji konkursu:

  • Która z czołowych postaci z obozu władzy bądź z opozycji, osób aktywnych w latach 70-tych i latach 80-tych wydaje Ci się najbardziej barwna i dlaczego?
  • Zobrazuj za pomocą fotografii własne rozumienie słowa „solidarność” i uzasadnij swój wybór.
  • Jesteś dziennikarzem piszącym dla opozycyjnej prasy, jesteś świadkiem strajków w 1988. Napisz artykuł – relację ze zdarzenia. Dodaj swój komentarz.
  • Rola ludzi kultury i sztuki w latach 70-tych i 80-tych w kształtowaniu opozycyjnej świadomości społecznej.
  • Pamiętnik stanu wojennego przygotowany w oparciu o relacje, wspomnienia, pamiątki Twoich bliskich (rodziców, dziadków, znajomych).

Rok Historii Najnowszej

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej. Fundacja Centrum Solidarności bierze czynny udział w promowaniu najnowszej historii Polski oraz Europy, w związku z czym nasze projekty edukacyjne zostały objęte patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.