Drogi do Wolności – wystawa zagraniczna (duża)

Drogi do Wolności – wystawa zagraniczna (duża)

Drogi do Wolności. Przez „Solidarność” do Europy


W dniach 16-30 października 2010 r. wystawa była prezentowana w Kijowie na Ukrainie. Wystawę odwiedziło około 1200 osób.

 


 

Wystawa  ma charakter wielowarstwowej opowieści historycznej, przedstawiającej najnowszą historię Polski oraz dzieje „Solidarności” w kontekście najważniejszych wydarzeń w Europie.

Ekspozycja – za pomocą nowoczesnych, multimedialnych środków wyrazu – chronologicznie, począwszy od roku 1945, prezentuje historię Polski jako ważnego historycznie kraju i Gdańska – miasta, w którym rozpoczął się proces upadku komunizmu.


Prezentowane bloki tematyczne:

  • 1945 – Jałta,
  • Życie codzienne PRL,
  • Drogi do Wolności,
  • Dzieło Jana Pawła II,
  • Sierpień ‘80,
  • Stan wojenny,
  • Europejskie Drogi do Wolności,
  • Gdańsk dziś i Europejskie Centrum Solidarności.

ORGANIZATOR:
Fundacja Centrum Solidarności