Drogi do Wolności – wystawa zagraniczna (duża)

Galeria

Wiedeń 2009

Kijów 2010