Drogi do Wolności – wystawa zagraniczna (mała)

Drogi do Wolności – wystawa zagraniczna (mała)

Wystawa ma charakter wielowarstwowej opowieści historycznej przedstawiającej kraj i miasto, w którym wydarzyła się historia zmieniająca oblicze Europy.

Ekspozycja obejmuje okres historyczny 1945-2008,  z naciskiem na rok 1980, w którym rozpoczął  się proces upadku komunizmu w Europie.
Całość podzielona jest na okresy:

  • Rok 1945,
  • PRL,
  • Sierpień ’80,
  • Stan wojenny,
  • Czas zmian w Europie,
  • Polska 2008 i  Europejskie Centrum Solidarności.

 ORGANIZATOR:
Fundacja Centrum Solidarności