Drogi do Wolności – wystawa zagraniczna (mała)

Dodatkowe informacje

Elementy ekspozycji

 

Fotografie:

Każdy z prezentowanych na wystawie okresów zawiera od 4-13 fotografii.

 
Uzupełnienie stanowią cztery filmy (5 minutowe):

  • Życie codzienne w PRL,
  • Sierpień 1980,
  • Stan wojenny,
  • Europejskie Drogi do Wolności.

Dodatkowo:

Zwiedzającym towarzyszy tekst w formie ilustrowanego folderu, poszerzony o dodatkowe informacje na temat ekspozycji.

W kilku punktach wsyatwy rozłożone są dla zwiedzających pamiątki i materiały promocyjne, kojarzone       z prezentowanym okresem historycznym.