Autorką publikacji „Zaczęło się od Pucyfiku” jest Dorota Kobierowskia-Dębiec, która problematyką środowiska naturalnego zajmuje się od ponad ćwierć wieku. Publikacja ta jest pierwszą tego typu pozycją traktującą o trudnych początkach i historii ochrony środowiska na Pomorzu. Znajduje się w niej opis stanu środowiska z lat 70-tych i początku lat 80-tych oraz rzeczywistości w jakiej odnajdujemy nasze środowisko obecnie. W publikacji można odnaleźć archiwalne zdjęcia i artykuły, jakie ukazały się w prasie na przestrzeni ostatnich 30-40 lat, poświęcone zagadnieniom związanym z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego oraz jego ochroną.

Celem wydania tejże publikacji przez Fundację Centrum Solidarności było zwrócenie uwagi na fakt, że wydarzenia historyczne jakie miały miejsce podczas strajków w sierpniu 1980 roku i potem w trakcie obrad okrągłego stołu w roku 1989, nie tylko wpłynęły na rozpoczęcie procesu upadku komunizmu w Polsce i Europie, ale także umożliwiło dokonanie postępu w innych dziedzinach, m.in. w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Powiew wolności w 1980 roku umożliwił naukowcom i działaczom niezależnych ruchów ekologicznych, szersze eksponowanie potrzeby zmian w dziedzinie ochrony środowiska. Postępująca dookoła degradacja środowiska naturalnego wymagała szybkiego reagowania. W 1989 roku, podczas obrad okrągłego stołu tzw. podstolik ochrony środowiska (składający się z przedstawicieli strony rządowej i opozycyjnej) był jedynym, który szybko i sprawnie wypracował pakiet zadań, które należy wprowadzić w życie jak najszybciej.

„Zaczęło się od Pucyfiku”, to wydawnictwo skierowane przede wszystkim do znawców i pasjonatów tematu szeroko rozumianej ekologii, ale dzięki przystępnej formie i różnorodności poruszanych zagadnień pozycja ta może być interesująca także dla tzw. laików.

„Zaczęło się od Pucyfiku”
ISBN 978-83-922659-6-2
Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk 2014

Partner wydawnictwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.