Ekonomia Solidarności

CO: Ekonomia Solidarności to projekt edukacyjny z zakresu ekonomii społecznej. Obejmował cykl szkoleń, warsztatów i zajęć praktycznych.

CEL: Jego głównym celem była nauka, promowanie i upowszechnianie idei oraz mechanizmów przedsiębiorczości społecznej.

DO KOGO: Projekt skierowany był do członków organizacji pozarządowych i osób pracujących z dziećmi/młodzieżą oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego.

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.