Ekonomia Solidarności to projekt edukacyjny z zakresu ekonomii społecznej. Objął cykl szkoleń, warsztatów i zajęć praktycznych. Jego głównym celem była nauka, promowanie i upowszechnianie idei oraz mechanizmów przedsiębiorczości społecznej.

Projekt ten był skierowany do członków organizacji pozarządowych i osób pracujących z dziećmi/młodzieżą oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego.

Odbyły się dwie edycje projektu, w 2012 i 2014 roku, a wszystkie informacje o nich można znaleźć na stronie ekonomiasolidarnosci.pl.

W ramach Ekonomii Solidarności zostały wydane dwa podręczniki: dla trenera oraz dla ucznia. Dzięki nim nauczyciel czy trener może przeprowadzić kompletne zajęcia z ekonomii społecznej w swojej społeczności lokalnej. Oba podręczniki dostępne są w wersjach .pdf i można je poprać tutaj:
podręcznik dla uczestnika
podręcznik dla trenera

 

„Ekonomia Solidarności”
ISBN: 978-83-922659-4-8
Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk 2014

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.