Projekt „Gdańsk- Miasto Wolności” ma charakter turystyczno-edukacyjny. Zakłada promowanie historii miasta w kontekście historii Europy, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń lat 1970-1990 powstania „Solidarności”, jako początku procesu upadku komunizmu.

Słowem-kluczem całego projektu jest „wolność” – słowo mocno zakorzenione w tysiącletniej historii miasta Gdańska.

Udział w projekcie umożliwił młodym ludziom poznawanie historii w nowoczesnej, atrakcyjnej i interaktywnej formie, poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywnych (m.in. drama) nastawionych na podejmowanie przez uczniów różnych form działania.

Projekt składa się z trzech części:

I część – realizowana przed wyjazdem w miejscu zamieszkania

Realizacja przez nauczyciela na godzinie wychowawczej trzech scenariuszy lekcyjnych, opracowanych przez Fundację Centrum Solidarności. Intencją organizatora było wzbudzenie ciekawości młodzieży i przekazanie podstawowych informacji z historii tego miasta. Jedną z lekcji są zajęcia pt. Zaczęło się w Gdańsku quiz z historii miasta, który składa się z 12 pytań i wprowadza w tematykę historii miasta i przygotowuje do wycieczki.

II część – wizyta studyjna w Gdańsku

Uczestnicy cyklu zajęć przyjeżdżają do Gdańska, aby z przewodnikiem odnaleźć ślady omawianej wcześniej historii. Otrzymują opracowany przez Fundację folder Gdańsk – Miasto Wolności, w języku polskim i angielskimktóry można zobaczyć tutaj.

III część – podsumowanie

Lekcja Edukacja do wolności opracowana przez Fundację Centrum Solidarności, realizowana jest przez nauczyciela w klasie po powrocie z wycieczki i jest ona podsumowaniem projektu. Przygotowano ją jako zaproszenie do refleksji nad znaczeniem sława „wolność”, własną postawą i odpowiedzialnością w szczególności wobec zagwarantowanego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, prawa do wolności myśli i słowa.

Od 2009 roku, w którym odbyła się pierwsza edycja projektu, wzięło w nim udział ponad 1000 młodych osób z Polski i zagranicy m.in. z Rosji i Niemiec.

 

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.