Gdańsk – Miasto Wolności

O projekcie

ODBIORCY:
młodzież licealna: polska i zagraniczna (z Gdańska i Rosji).

CELE PROJEKTU:
•    promocja najnowszej historii miasta Gdańska w kontekście jej znaczenia dla najnowszych dziejów Polski i Europy,
•    kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży,
•    kształtowanie świadomości historyczno-kulturowej,
•    integracja i tworzenie więzi między młodzieżą polską i zagraniczną – kształtowanie gotowości do dialogu i poczucia odpowiedzialności za kraj i przybyłych do niego gości,
•    wspieranie przygotowania do obywatelskiego życia w demokratycznej Europie,
•    refleksja nad własną postawą w odniesieniu do odpowiedzialności za wolność.

OPIS PROJEKTU:
Udział w projekcie umożliwia poznawanie historii w nowoczesnej, atrakcyjnej i interaktywnej formie, poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywnych, nastawionych na podejmowanie przez uczniów działań.
Projekt ma charakter turystyczno-edukacyjny i zakłada promowanie historii miasta w kontekście historii Europy, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń lat osiemdziesiątych i powstania Solidarności, jako początku procesu upadku komunizmu. Słowem kluczowym dla projektu jest „wolność” – silnie związana z historią Gdańska.

Projekt składa się z 3 części:

I część (w miejscu zamieszkania)
Realizacja 3 sceniariuszy lekcyjnych na godzinie wychowawczej. Zakłada wzbudzenie ciekawości młodzieży i przekazanie podstawowych informacji o planowanym wyjeździe do Gdańska, historii tego miasta.

Lekcja – „Zaczęło się w Gdańsku” – quiz z historii miasta. Przygotowawczy – realizowany na lekcji wychowawczej, przed wyjazdem do Gdańska. Quiz wprowadza w tematykę historii miasta i przygotowuje do wycieczki. Przygotowano 12 pytań o różnym stopniu trudności, z których należy wybrać 5-7 dostosowanych do poziomu uczniów, jednocześnie zachowujšc zasadę stopniowania trudności. Quiz sprawdza umiejętność szybkiego szukania informacji. dni)

II część – wizyta studyjna
Przyjazd do Gdańska i wycieczka edukacyjna – w czwartym tygodniu uczestnicy cyklu zajęć przyjeżdżają do Gdańska, aby osobiście z przewodnikiem odnaleźć ślady omawianej wcześniej historii. Wszyscy otrzymują folder edukacyjny.

III część – podsumowanie
Lekcja – „Wolność” – realizowana w klasie po powrocie z wycieczki, zajęcia podsumowujące. Przygotowano je jako zaproszenie do refleksji nad własną postawą i odpowiedzialnością za wolność, a szczególności wobec zagwarantowanego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, prawa do wolności myśli i słowa.

Do projektu szkołę może zgłosić nauczyciel pod adresem mailowym: d.kopczynska@fcs.org.pl lub pod numerem (58) 308 43 28.

Edycja 2013
Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013r.”.