Gdańsk – Miasto Wolności

Regulamin

Regulamin Projektu „Gdańsk – Miasto Wolności”

 

ADRESACI PROJEKTU:

1. Projekt „Gdańsk – miasto wolności” jest adresowany do młodzieży ponadgimnazjalnej zainteresowanej najnowszą historią Polski i Europy, realizowany przez Fundację Centrum Solidarności, zwaną dalej Organizatorem.

2. Może w nim brać udział zarówno młodzież polska, jak i z zagranicy (zwana dalej Uczestnikami).

3. Uczestnictwo w projekcie polega na:

I etap – zrealizowaniu 3 zajęć przygotowujących młodzież do pobytu w Gdańsku wg scenariuszy opracowanych przez Fundację (w szkole/w miejscu zamieszkania):

1. Lekcja – „Zaczęło się w Gdańsku”.

2. Lekcja – „Solidarność. Znaczenie pojęcia”.

3. Lekcja – „>>Solidarność<< – znak graficzny i jego znaczenie”.

II etap – historycznej wycieczce edukacyjnej po Gdańsku – szlakami wolności (4 dni),

III etap – podsumowaniu uczestnictwa w projekcie w szkole, po powrocie z wycieczki.

Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne. Organizatorzy projektu zapewniają uczestnikom nieodpłatnie:

– materiały dydaktyczne udostępnione na stronie www.fcs.org.pl,

– program wycieczki historycznej z elementami ćwiczeń aktywizujących,

– wyżywienie (3 posiłki dziennie) i zakwaterowanie (dotyczy grup spoza Trójmiasta, grupy miejscowe otrzymują jeden posiłek dziennie lub suchy prowiant),

– opiekę przewodnika turystycznego przygotowanego do realizacji aktywnego programu wycieczki historycznej dla młodzieży,

– materiały pomocnicze – specjalny folder opracowany na potrzeby projektu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Zgłaszającym uczestnictwo w projekcie może być: szkoła, organizacja pozarządowa lub instytucja.

2. O przyjęciu do Projektu decyduje Organizator. Liczba grup, mogąca uczestniczyć w projekcie, ograniczona jest środkami finansowymi, jakimi dysponuje Organizator. Termin realizacji projektu ustala Organizator w porozumieniu z opiekunami Uczestników.

3. Zainteresowani udziałem w projekcie powinni zgłaszać się telefonicznie lub mailowo pod adresem podanym na stronie Fundacji Centrum Solidarności www.fcs.org.pl. W zgłoszeniu należy podać: nazwę szkoły/instytucji/organizacji, ilość osób mających uczestniczyć w projekcie (uczniowie + opiekunowie) oraz informacje o opiekunie grupy: telefon kontaktowy, zawód wykonywany.

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest otrzymanie od Fundacji Centrum Solidarności potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia złożonego przez opiekuna grupy.

5. Zgłaszający, który otrzymał potwierdzenie, zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć przygotowawczych przed wyjazdem do Gdańska (I etap) i zajęć podsumowujących (III etap).

 

ZOBOWIĄZANIA:

1. Uczestnicy zobowiązują się do aktywnego udziału podczas trwania Projektu.

2. Opiekun grupy zobowiązuje się do przeprowadzenia badania ankietowego wśród uczestników projektu, oceniającego udział w projekcie i przesłania wypełnionych formularzy na adres Fundacji.

3. Organizator jest odpowiedzialny za przygotowanie i nieodpłatne udostępnienie na stronie internetowej www.fcs.org.pl materiałów dydaktycznych oraz przygotowanie materiałów pomocniczych.

 

INNE:

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące aktualnej edycji projektu umieszczone są na stronie internetowej Fundacji Centrum Solidarności.