Grudzień ’70

Grudzień ’70

Konferencja Grudzień ’70 – Pamiętamy

Tragiczne wydarzenia na Wybrzeżu w 1970 r. były zbrodnią komunistyczną. Kilkadziesiąt niewinnych osób poniosło śmierć, a kilkaset odniosło rany. Represjami ze strony aparatu władzy komunistycznej zostało objętych kilka tysięcy osób.
Protest na Wybrzeżu nie był tylko protestem na tle ekonomicznym. Protest ten był walką z despotycznym i niedemokratycznym systemem politycznym. O walce tej nie wolno zapomnieć. Pamięć o ofiarach domaga się dalszego dokumentowania i nade wszystko edukacji i przekazywaniu następnym pokoleniom tej wiedzy.

Dlatego Fundacja Centrum Solidarności podjęła inicjatywę, aby w szerszej niż dotąd skali, nie czekając na okrągłą rocznicę, upamiętnić tę tragiczne wydarzenia, szczególnie wśród młodego pokolenia, oddając jednocześnie hołd uczestnikom tych zdarzeń.


Gdańsk | 15 grudnia 2007

Organizatror:
Fundacja Centrum Solidarności

Dyrektor programowy:
Andrzej Friszke
Dyrektor wykonawczy:
Henryk Sikora