Tragiczne wydarzenia na Wybrzeżu w 1970 r. były zbrodnią komunistyczną. Kilkadziesiąt niewinnych osób poniosło śmierć, a kilkaset odniosło rany. Represjami ze strony aparatu władzy komunistycznej zostało objętych kilka tysięcy osób.

Protest na Wybrzeżu nie był tylko protestem na tle ekonomicznym. Protest ten był walką z despotycznym i niedemokratycznym systemem politycznym. O walce tej nie wolno zapomnieć. Pamięć o ofiarach domaga się dalszego dokumentowania i nade wszystko edukacji i przekazywaniu następnym pokoleniom tej wiedzy.

 

 

Fundacja Centrum Solidarności podjęła inicjatywę, aby w szerszej niż dotąd skali, nie czekając na okrągłą rocznicę, upamiętnić te tragiczne wydarzenia, szczególnie wśród młodego pokolenia, oddając jednocześnie hołd uczestnikom tych zdarzeń. Konferencja odbyła się w Gdańsku 15 grudnia 2007 roku.

W konferencji uczestniczyło kilkaset osób, w tym premier Donald Tusk, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i b. prezydent Lech Wałęsa.

Konferencja podzielona była na trzy sesje robocze, podczas których wystąpili m.in. historycy: prof. Jerzy Eisler, doc. Andrzej Friszke, prof. Andrzej Paczkowski, a także metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski oraz kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski.
Konferencja skierowana była głównie do młodzieży. W jej ramach, Fundacja Centrum Solidarności wydała publikację, autorstwa Jerzego Eislera i Pawła Sasanki wraz z filmem dokumentalnym.

„Grudzień’70 – Pamiętamy”
ISBN: 83-922659-2-0
Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk 2007

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.