Happy birthday, Herbert! Pamięci poety.

Happy birthday, Herbert! Pamięci poety.

Fundacja Centrum Solidarności zaprasza do udziału w projekcie organizowanym we wrześniu 2014 z okazji 90. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta, przypadającej 29 października 2014.

Celem projektu jest przybliżenie uczestnikom życia i twórczości tego wybitnego pisarza, zainteresowanie uczniów szkół średnich twórczością Zbigniewa Herberta, poznania sylwetki pisarza i przekazywanie humanistycznej myśli, która tak często pojawia się w jego utworach. Dzięki wielu warsztatom i ciekawym spotkaniom będzie można poznać Herberta na nowo, nie tylko od poetyckiej strony – prezentować będziemy jego eseje, słuchowiska, a nawet będziemy przenosić prozę na komiks.

Zapraszamy do udziału w dwóch częściach projektu:
1. Miasteczko Herberta – warsztaty i zajęcia dla młodzieży (i nie tylko!) na pl. Dariusza Kobzdeja
2. Świadectwo Poety – spotkanie wspomnieniowe w Pałacu Opatów z udziałem osób znających Herberta

Projekt ten angażuje młodzież w działania kulturalne oraz popularyzuje czytelnictwo, jak również promuje uniwersalizm poezji Herberta.

afisz_herbert_druk afisz_herbert_druk