Happy birthday, Herbert! Pamięci poety.

Świadectwo Poety – spotkanie wspomnieniowe

Świadectwo Poety

Miejsce: Pałac Opatów w Parku Oliwskim
Termin: 14.09.2014 (niedziela)

16.00-17.00 – panel dyskusyjny: „Co poezja Herberta znaczy dziś dla młodych?” – z aktywnym udziałem młodzieży. Prowadzący: Kazimierz Nowosielski, uczestnicy: Barbara Piórkowska, Andrzej Mestwin Fac, Marcin Kleinszmidt oraz licealista – głos młodego pokolenia;
17.00-17.45 – koncert muzyki współczesnej (kompozycje gdańskiego kompozytora Marka Czerniewicza);
17.45-19.15 – sesja „Wspominamy Herberta”. Prowadzący: Jerzy Sosnowski (Polskie Radio Trójka), goście: p. Katarzyna Herbert, p. Barbara Szwedowska, p. Ryszard Krynicki.