Historia zza Żelaznej Kurtyny – wystawa plenerowa

Historia zza Żelaznej Kurtyny – wystawa plenerowa

Wystawa prezentuje najnowszą historię od roku 1945 do dnia dzisiejszego, ze szczególnym uwzględnieniem roli „Solidarności” i jej wpływu na zmiany geopolityczne w Europie i świecie.

Ekspozycja ma na celu zaprezentowanie polskiej historii, z uwzględnieniem kontekstu europejskiego.


Całość podzielona jest na bloki tematyczne:

  • Europa po 1945 roku,
  • Codzienność za żelazna kurtyną,
  • Protesty społeczne w Polsce …,
  • … i innych krajach,
  • Narodziny Solidarności,
  • Stan wojenny w Polsce,
  • Suwerenność w Europie,
  • Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.
     

 

ORGANIZATOR:
Europejskie Centrum Solidarności
Fundacja Centrum Solidarności