Wystawa prezentowała najnowszą historię od roku 1945 do dnia dzisiejszego, ze szczególnym uwzględnieniem roli „Solidarności” i jej wpływu na zmiany geopolityczne w Europie i świecie. Ekspozycja miała na celu zaprezentowanie polskiej historii, z uwzględnieniem kontekstu europejskiego.

Ekspozycja  składa się z 24 plansz formatu 2 m x 1,3 m, wydrukowanych na papierze umożliwiającym prezentacje w różnych warunkach atmosferycznych. Materiał zdjęciowy  zainstalowany został na stelażach wolnostojących. Konstrukcja stelaży pozwalała na dowolną formę prezentacji dostosowaną do konkretnej przestrzeni.


Działy wystawy:

  • Europa 1945;
  • Życie codzienne w PRL jako przykład codzienności w krajach bloku sowieckiego;
  • Polska Droga do Wolności: Poznań 1956, Marzec 1968, Grudzień 1970, Czerwiec 1976;
  • Europejskie Drogi do Wolności: Budapeszt, Berlin, Praga;
  • Jan Paweł II;
  • Sierpień 1980;
  • Stan wojenny;
  • Jesień Ludów: okrągły stół w Polsce, przemiany w  Niemczech, Czechosłowacji, Rumunii, na Węgrzech;
  • Zaproszenie do współpracy w ramach Europejskiego Centrum Solidarności.

Wystawa „Historia zza Żelaznej Kurtyny” była prezentowana w różnych krajach Europy i Ameryki Południowej.

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.