Historia zza Żelaznej Kurtyny – wystawa plenerowa

Dodatkowe informacje

Zwiedzający otrzymują folder w postaci płyty CD zawierający: 

  •    materiały prezentowane na wystawie,
  •    4 krótkie (5-10 min) filmy archiwalne:
    „Życie codzienne”, „Sierpień 80”, „Stan Wojenny”,” Europejskie Drogi do Wolności”,
  •    Prezentację: „Gdańsk dzisiaj”,
  •    Prezentację: „Europejskie Centrum Solidarności”.

 

Podczas wystawy rozdawane są materiały promocyjne oraz pamiątki z logiem „Solidarność”.