29 października 2014. roku przypadła 90. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta. Z okazji tego jubileuszu Fundacja Centrum Solidarności wraz z Fundacją im. Zbigniewa Herberta zorganizowała w Gdańsku pierwszą edycję Miasteczka Herberta – Happy Birthday, Herbert. Pamięci Zbigniewa Herberta – projektu poświęconego twórczości poety.

W 2015 roku odbyła się druga edycja projektu, która odbyła się druga edycja projektu Happy Birthday, Herbert!, która miała miejsce w Lublinie.

Ogólnym celem projektu było zainteresowanie uczniów szkół średnich twórczością Zbigniewa Herberta, poznania sylwetki pisarza i przekazywanie humanistycznej myśli, która tak często pojawia się w jego utworach.

Miasteczko Herberta 2014 - Happy Birthday, Herbert. Pamięci Zbigniewa Herberta

Centralnym miejscem obchodów było Miasteczko Herberta, ustawione w centrum Gdańska – na placu im. Dariusza Kobzdeja, na środku którego znajduje się kamień z cytatem z wiersza Zbigniewa Herberta. Tam każdy chętny mógł wziąć udział w warsztatach i działaniach praktycznych:

 • tworzeniu własnej torby płóciennej, z przygotowanymi wcześniej przez grafików szablonami z cytatów z wierszy;
 • zajęciach z analiza wierszy;
 • odsłuchać fragmentów jego słuchowisk radiowych i wierszy;
 • zasadzić sadzonkę tulipana (w nawiązaniu do zbioru esejów „Martwa natura z wędzidłem”; stworzenie „Ogródka Herberta” na placu);
 • wziąć udział w warsztatach komiksowych (opartych na prozie/dramatach Herberta);
 • zagrać w wielkie Scrabble;
 • stworzyć własną przypinkę z logotypem projektu;
 • odwiedzić księgarnię z książkami Herberta.

14 września w Pałacu Opatów w Parku Oliwskim, odbyło się spotkanie rozpoczęte od panelu dyskusyjnego „Co poezja Herberta znaczy dziś dla młodych?” z udziałem młodzieży i trójmiejskich poetów. Po nim nastąpił koncert gdańskiego kompozytora Marka Czerniewicza. Na koniec Jerzy Sosnowski poprowadził spotkanie wspomnieniowe z Katarzyną Herbert, Barbarą Szwedowską i Ryszardem Krynickim. Wieczór powstał we współpracy z Fundacją Wspólnota Gdańska, w ramach projektu „Rozdroża Wolności”.

Miasteczko Herberta 2015 - Happy Birthday, Herbert!

Głównym miejscem obchodów było Miasteczko Herberta, ustawione w centrum Lublina – na placu Litewskim, które Fundacja Centrum Solidarności zorganizowała wraz z Chatką Żaka i Fundacją im. Zbigniewa Herberta .Tam każdy chętny, podobnie jak rok wcześniej w Gdańsku, mógł wziąć udział w warsztatach i działaniach praktycznych:

 • tworzeniu własnej torby płóciennej, z przygotowanymi wcześniej przez grafików szablonami z cytatów z wierszy;
 • zajęciach z analiza wierszy;
 • odsłuchać fragmentów jego słuchowisk radiowych i wierszy;
 • zasadzić sadzonkę tulipana (w nawiązaniu do zbioru esejów „Martwa natura z wędzidłem”; stworzenie „Ogródka Herberta” na placu);
 • wziąć udział w warsztatach komiksowych (opartych na prozie/dramatach Herberta);
 • zagrać w wielkie Scrabble;
 • stworzyć własną przypinkę z logotypem projektu;
 • odwiedzić księgarnię z książkami Herberta.

Odbędzie się wspólne tworzenie toreb z cytatami Herberta, słuchanie słuchowisk radiowych, sadzenie tulipanów wymienianych przez Poetę w eseju „Tulipanów gorzki zapach”, gra w wielkie Scrabble oraz inne atrakcje skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Nie zabraknie także okazji do kupienia książek Herberta oraz skosztowania urodzinowego tortu.

Fundacja Centrum Solidarności wraz z Chatką Żaka i Fundacją im. Zbigniewa Herberta z okazji 90. urodzin Księcia Poetów. Obchody w Lublinie trwać będą od 8 do 9 września 2015r.

Fundacja Centrum Solidarności 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.