Obraz dziejów odtwarzany jest przez historyków na podstawie dokumentów pisanych. […] Tym razem niespodziewanym i cennym źródłem historycznym stały się zawarte w tym albumie obrazki dziecięce, malowane wówczas przez małych kronikarzy w jednej z sopockich szkół […]. 

Ten niekonwencjonalny sposób zaprezentowania historii, w połączeniu ze zdjęciami archiwalnymi z tamtego okresu i uzupełniony dodatkowo wprowadzeniami historycznymi, stanowi doskonały materiał edukacyjny dla młodego pokolenia. 

Wiesław Chrzanowski

Książkę można nabyć w internetowym sklepie Fundacji Centrum Solidarności lub w sklepie z pamiątkami w budynku Europejskiego Centrum Solidarności

„Obrazki z historii”
ISBN 83-922659-1-2
Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk 2005

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.