Międzynarodowa konferencja „Od Solidarności do Wolności – 25 lat” odbyła się w dniach 29-31 sierpnia 2009 r. w Gdańsku i w Warszawie. Została zorganizowana z okazji 25-lecia NSZZ „Solidarność”. Wzięło w niej udział ponad 800 gości z kraju i zagranicy, wśród nich Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Tadeusz Mazowiecki, Vaclav Havel, Siergiej Kowalow, Madeleine Albright oraz profesorowie Bronisław Geremek, Zbigniew Brzeziński i Timothy Garton Ash.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się między innymi Tadeusz Mazowiecki, Adam Daniel Rotfeld, Janusz Onyszkiewicz oraz Abp Józef Życiński, którzy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czym była „Solidarność” i jak wpłynęła na myślenie lewicy i prawicy europejskiej.

Przemawiając podczas konferencji Lech Wałęsa podkreślił, że ważną rolę w zwycięstwie „Solidarności” i upadku komunizmu odegrał papież Jan Paweł II. Lech Wałęsa zaznaczył, że papież-Polak nigdy nie namawiał do rewolucji, ale był bardzo sugestywny. Dodał, że Jan Paweł II pozwolił zauważyć, jak dużo jest osób pragnących wolności.

Pierwszy przywódca „Solidarności” zwrócił również uwagę na to, jakie wrażenie wywierał Jan Paweł II na sowieckich przywódcach. Dodał, że wielkie znaczenie miała pierwsza wizyta papieża w Ojczyźnie w 1979 roku.

Materiały konferencyjne ukazały się w formie publikacji dostępnej tutaj.
„Od Solidarności do wolności”
Konferencja międzynarodowa
ISBN 83-60089-22-1
Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk 2005

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.