Od Solidarności do Wolności

Od Solidarności do Wolności

Warszawa – Gdańsk | 29 – 31 sierpnia 2005

Międzynarodowa konferencja została zorganizowana z okazji 25-lecia NSZZ „Solidarność”. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się między innymi Tadeusz Mazowiecki, Adam Daniel Rotfeld, Janusz Onyszkiewicz oraz Abp Józef Życiński.

Organizatorzy konferencji:
Fundacja Centrum Solidarności
Instytut Lecha Wałęsy

Przewodniczący konferencji: Bronisław Geremek
Dyrektor programowy: Eugeniusz Smolar
Dyrektor wykonawczy: Henryk Sikora

Honorowy patronat konferencji:
sekretarz generalny Rady Europy – Terry Davis
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
OBWE