Od Solidarności do Wolności

Publikacja

Raport z konferencji


Od Solidarności do Wolności

Niniejsza publikacja jest zapisem przebiegu międzynarodowej konferencji,  która odbyła się w Warszawie 29 i 30 sierpnia oraz w Gdańsku 31 sierpnia 2005 r. z okazji 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność” z udziałem wielu wybitnych postaci ze świata międzynarodowego i polskiego, w tym licznych – byłych i urzędujących – prezydentów i premierów.

Fundacja Centrum Solidarności | Warszawa – Gdańsk | 2005

 


Pobierz publikację w formacie PDF

Od Solidarności do Wolności


Konferencja i niniejsza publikacja zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Wystąpienia na konferencji i teksty zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają jed