Z okazji wpisania tablic z postulatami sierpniowymi na listę dziedzictwa dokumentacyjnego UNESCO, w ramach realizowanego programu Pamięć Świata, Fundacja Centrum Solidarności w 2004 roku wydała okolicznościowy folder pod tym samym tytułem.

Prezentuje on ogólną informację na temat programu Pamięć Świata, listę polskich dokumentów, które znalazły się na liście światowego dziedzictwa oraz krótki rys historyczny lat 1945-1989. Na jego kartach przeczytać można też listę 21 postulatów sierpniowych, relację autorów, którzy spisali postulaty na sklejkach stoczniowych oraz opowieść pracowników Muzeum Morskiego na temat historii ukrywania tablic w trakcie stanu wojennego.

Folder można nabyć w sklepie internetowym Fundacji Centrum Solidarności oraz w Europejskim Centrum Solidarności w sklepie z pamiątkami.  Dostępny jest w pięciu wersjach językowych: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.