Projekt zaPLeCZe

Formularz zgłoszeniowy

Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszenia musi dotrzeć do Fundacji najpóźniej w piątek 20 sierpnia.

Możesz go dostarczyć na 3 sposoby:

  1. wyślij pocztą na adres: Fundacja Centrum Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855, Gdańsk
  2. zrób skan i wyślij e-mailem na adres: a.karcz@fcs.org.pl
  3. wyślij faxem (+ 48 58 308 42 34).

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_PL.doc

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_PL.pdf