Projekt zaPLeCZe

O projekcie

Projekt zaPLeCZe jest polsko-czeskim przedsięwzięciem teatralnym. Działania projektu obejmą:

 • interdyscyplinarne warsztaty z zakresu edukacji teatralnej (poznanie „zaplecza” działań teatralnych),
 • stworzenie dwóch etiud teatralnych,
 • objazdowy festiwal na terenie województwa pomorskiego.

Celem projektu jest:

 • rozwój kreatywności i działań twórczych;
 • aktywizacja i inspirowanie społeczności lokalnych poprzez działania teatralne;
 • integracja młodych ludzi pochodzących z różnych środowisk;
 • stworzenie warunków do uczenia się nowych umiejętności praktycznych;
 • wymiana doświadczeń i poznanie nowych osób;
 • stworzenie warunków do samorozwoju.

Projekt „zaPLeCZe” wpisuje się w obchody 30-lecia „Solidarności” i podpisania Porozumień
Sierpniowych. Przewodnią myślą tworzonych etiud będzie wartość „solidarność” oraz historia ruchu obywatelskiego zawiązanego w Polsce w 1980 roku.

Projekt został podzielony na dwa etapy:

ETAP I:

Warszataty teatralne, w których udział wezmą młodzi ludzie z Czech i Polski.
Zajęcia są skierowane dla młodzieży interesującej się teatrem i mającej doświadczenie w tej dziedzinie.

Planowana tematyka zajęć:

 • integracja, praca w grupie,
 • wprowadzające zajęcia historyczne, gra terenowa po Gdańsku,
 • drama,
 • improwizacje,
 • śpiew, taniec,
 • gra aktorska,
 • tworzenie muzyki,
 • reżyseria światła,
 • scenografia, kostiumologia.

Warsztaty będą prowadzone przez profesjonalistów zajmujących się m.in. tańcem, grą aktorską, improwizacją, dramą i scenografią.

ETAP II:

Festiwal objazdowy prezentujący powstałe etiudy w małych miejscowościach województwa pomorskiego. Przygotowane wcześniej przedstawienia zostaną połączone z innymi działaniami artystycznymi zorganizowanymi dla zgromadzonej publiczności.