Projekt „Przygoda z Historią” realizowany jest przez Fundację Centrum Solidarności od 2006 roku i od początku cieszy się dużym zainteresowaniem. Ta zabawa edukacyjna była skierowana do dzieci I-III klas szkół podstawowych. W 6 edycjach projektu wzięło udział około trzech tysięcy dzieci z województwa pomorskiego.

 

 

Główne cele zajęć:

– zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami dotyczącymi najnowszej historii Polski

– zapoznanie uczestników z pojęciami: muzeum, historia, solidarność, wolność

– przedstawienie symboli „Solidarności”

– przedstawienie „klimatu” PRL-u poprzez animację w sklepiku oraz przedstawienie przedmiotów codziennego użytku, zdjęciami, filmami, bajkami

– rozwijanie idei współdziałania i solidarności

Przebieg zajęć:

  1. Przywitanie
  2. Podział na 2 grupy i układanie wyrazów z sylab, próba wyjaśnienia przez dzieci ułożonych pojęć – historia, muzeum
  3. Pogadanka połączona z animacją „sklep spożywczy z czasów PRL” oraz „Stocznia Gdańska”
  4. Składanie statków z papieru, wspólne wodowanie
  5. Kapsuła czasu – kufer ze starymi rzeczami, dzieci oglądają, dotykają, porównują przedmioty
  6. Oglądanie bajek z okresu PRL-u (Reksio, Bolek i Lolek, Wilk i zając)
  7. Układanie puzzli – Europa, logo „Solidarności”
  8. Rysowanie – na długiej rolce papieru dzieci rysują płynące statki, kolejkę ludzi lub to jak rozumieją słowo solidarność
  9. Podsumowanie, pytania do i od dzieci, np. co zapamiętały, jakie są ich skojarzenia

 

 

Uzupełnieniem zajęć Przygoda z Historią jest interaktywna książeczka o tym samym tytule, która dzięki zabawie pomaga utrwalić zdobytą wiedzę. Obecnie książeczkę można kupić w internetowym sklepie Fundacji Centrum Solidarności lub w sklepie w budynku Europejskiego Centrum Solidarności.

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.