Przygoda z Historią

O projekcie

 


Celem projektu jest przekazanie dzieciom podstawowych informacji dotyczących najnowszej historii Polski oraz kształtowanie ram świadomości historycznej, które będą stanowiły bazę ich przyszłej edukacji.

„Przygoda z Historią” przez zabawę zapoznaje z symbolami i wydarzeniami z najnowszej historii Polski. Dzieci uczestniczą w warsztatach plastycznych, quizach i konkursach.
Podczas zabawy każdy z uczestników otrzymuje ilustrowaną książeczkę podsumowującą i utrwalającą zdobyte wiadomości.

ODBIORCY:
Uczniowie klas I – III szkół podstawowych

REALIZACJA:

Zajęcia są prowadzone na wystawie „Drogi do Wolności” przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

 

Poprzednie edycje projektu dofinansowane zostały ze środków:

 

Urzędu Miasta Gdańska

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego