Przygoda z Historią

Regulamin

  • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (w poniedziałek) na terenie wystawy „Drogi do Wolności” przy ul.Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.
  • Termin zgłaszania uczestnictwa w zajęciach: minimum dwa tygodnie przed planowanymi zajęciami.
  • W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć 40 osób (2 grupy 20-osobowe).
  • Każdej 20-osobowej grupie musi towarzyszyć 2 opiekunów (liczba ta nie może być niższa ani wyższa).
  • Zajęcia z każdą 20-osobową grupą prowadzi 2 animatorów zabawy.
  • Czas trwania zajęć to 90 min.
  • Fundacja jest odpowiedzialna za przygotowanie scenariuszy zabawy, materiałów pomocniczych, poczęstunku oraz upominków dla uczestników zabawy i ponosi wszystkie związane z tym koszty.
  • Udział w zajęciach jest bezpłatny.
  • Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zajęć „Przygoda z Historią” oraz dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej.