See Solidarność Tour

Trasa wycieczki

START: ul. Piwna, tuż przy Kościele Mariackim

 

TRASA WYCIECZKI:

1. KOŚCIÓŁ MARIACKI

2. POMNIK KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

3. KOŚCIÓŁ DOMINIKANÓW

4.  KOŚCIÓŁ ŚW. BRYGIDY

5. POMNIK POLEGŁYCH STOCZNIOWCÓW

6. BRAMA NR 2 STOCZNI GDAŃSKIEJ

7. SALA BHP

8. WARSZTAT WAŁĘSY

9. EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

10. WYSTAWA „DROGI DO WOLNOŚCI”

 

Wszystkie osoby, które wezmą udział w zwiedzaniu Gdańska szlakiem „See Solidarność Tour” mogą zwiedzić wystawę „Drogi do Wolnośći” bez uiszczania opłaty.