„Spotkania z Historią” to interaktywne lekcje skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mające na celu przybliżenie młodzieży najnowszej historii Polski i Europy.

Zajęcia odbywały się na wystawie „Drogi do Wolności”, prowadzone w sposób obligujący uczniów do aktywnego uczestnictwa i zaangażowania. Czas wykładu został ograniczony do minimum na rzecz samodzielnego odkrywania i interpretowania faktów, a następnie ich analizy.

Projekt był realizowany przez Fundację Centrum Solidarności w latach 2008-2011.

Tematy zajęć:

  1. PRL – lekcja dla początkujących.

Ukazanie mechanizmów różnych postaw i zachowania ludzi żyjących w państwie PRL oraz całym bloku wschodnim.

  1. Od grudnia do grudnia. 1970 –1981

Historia tragicznych wydarzeń grudnia 1970 roku na Wybrzeżu oraz wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 1981 roku w Polsce, przedstawione na tle epoki Edwarda Gierka.

  1. Polskie Miesiące

Historia buntu Polaków przeciwko władzy ludowej.

  1. Za żelazną kurtyną

Przedstawienie znaczenia i kontekstu historycznego sformułowania Za żelazną kurtyną, w odniesieniu do okresu powojennego lat 1945-1989. Zapoznanie uczestników ze zmianami geopolitycznymi, które zaszły w Europie Środkowej w okresie 1918-1945 i ich skutkami. Próba przedstawienia realiów życia w państwie izolowanym od świata zachodniego, znajdującym się w strefie wpływów sowieckich.

  1. 21 postulatów – Pamięć Świata

Zapoznanie uczniów z 21 postulatami, sposobem i tłem historycznym ich powstania. Ukazanie na czym polegają negocjacje dotyczące interesów ogółu. Uczestnicy wcielają się w członków MKZ, przedstawiają wszystkim zebranym „swoje postulaty” oraz argumenty postulujące wpisanie ich na listę.

  1. Czy jestem wolny?

Zwrócenie uwagi uczniów na system wartości i praw, które zdają się być niezbywalne i z reguły nie zwracamy na nie uwagi do momentu ich utraty. Wolność jest jedną z takich wartości.

  1. Każde słowo jest ważne…

Uświadomienie odpowiedzialności za wypowiedziane słowo. Gra dydaktyczna.

  1. Systemy polityczne

Przedstawienie czterech przykładowych systemów politycznych i ukazanie mechanizmów ich działania. Zajęcia interaktywne.

  1. Sierpień ’80

Zapoznanie z wydarzeniami sierpnia 1980 roku na Wybrzeżu oraz w Polsce. Powstanie 1-szego w krajach Europy Środkowo-wschodniej po II wojnie światowej, związku zawodowego niezależnego od komunistycznej władzy.

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.