Spotkania z historią

Archiwum

kwiecień – czerwiec 2009

Na terenie wystawy „Drogi do Wolności” odbywają się lekcje historii dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Zajęcia prowadzone są przez przewodników posiadających wykształcenie i praktykę pedagogiczną. „Spotkania z Historią” przybliżają młodzieży sytuację społeczną i polityczną w czasach PRL-u, zachęcają do własnej interpretacji faktów i samodzielnego wyciągania wniosków.

 


 

Statystyki 2009

W projekcie „Spotkania z Historią” w okresie od kwietnia do grudnia 2009 wzięło udział  łącznie 700 osób.