Spotkania z historią

O projekcie

ODBIORCY:
Uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych.

REALIZACJA:
Zajęcia odbywają się na życzenie grup szkolnych i zorganizowanych z całej Polski.

„Spotkania z Historią” realizowane są na terenie wystawy „Drogi do Wolności”.

Zajęcia trwają 60 min.

Zgłoszenia są przyjmowane z tygodniowym wyprzedzeniem drogą telefoniczną, mailową lub faksem.

OPIS PROJEKTU:

Projekt „Spotkania z Historią” to interaktywne lekcje skierowane dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mające na celu przybliżyć młodzieży najnowszą historię Polski i Europy.

Lekcje prowadzone są w sposób obligujący uczniów do aktywnego uczestnictwa oraz ich pełnego zaangażowania. Zajęcia prowadzą specjalnie przeszkoloni przewodnicy posiadający wykształcenie i praktykę pedagogiczną.

Czas wykładu został ograniczony do minimum na rzecz samodzielnego odkrywania i interpretowania faktów, a następnie ich analizy. Zajęcia można przeprowadzać jako oddzielne lekcje – jednorazowo lub też w formie cyklu.

TEMATY ZAJĘĆ:

1. PRL – lekcja dla początkujących

(Celem zajęć jest ukazanie mechanizmów zachowań ludzi żyjących w państwie komunistycznym)

   2. Od grudnia do grudnia. Grudzień 1970 – grudzień 1981

(Ogólne zapoznanie z latami siedemdziesiątymi w Polsce zarówno od strony gospodarczej, kulturalnej jak i politycznej)

3. Polskie Miesiące

(Zapoznanie z przebiegiem buntów przeciwko władzy ludowej.)

   4. Za żelazną kurtyną

(Zapoznanie uczestników ze zmianami geopolitycznymi, które zaszły w Europie Środkowej w krótkim okresie [1918-1945] i ich skutkami. Próba przedstawienia realiów życia w państwie izolowanym za żelazną kurtyną).

5. 21 postulatów – Pamięć Świata

(Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z 21 postulatami, sposobem i tłem ich powstania. Ukazują, na czym polegają negocjacje dotyczące interesów ogółu. Uczestnicy wcielą się w członków MZK, będą przedstawiać wszystkim zebranym „swoje postulaty” i argumentować za wpisaniem ich na listę.)

   6. Czy jestem wolny?

(Zwrócenie uwagi uczestników na wartości, które zdają się być niezbywalne i z reguły nie zwracamy na nie uwagi do momentu ich utraty. Wolność jest jedną z takich wartości.)

   7. Każde słowo jest ważne…

(Celem zajęć jest uświadomienie wartości słowa.)

   8. Systemy polityczne

(Przedstawienie czterech przykładowych systemów politycznych i ukazanie mechanizmów ich działania.)

   9. Sierpień ’80

(Zapoznanie z wydarzeniami sierpnia 1980 roku na Wybrzeżu.)

Uwaga!
Lekcje stanowią doskonałe uzupełnienie wycieczkowego programu pobytu w Gdańsku.

Projekt dofinansowany ze środków:

Urzędu Marszałkowskiego Wojewó