Spotkania z historią

Regulamin

  • Lekcje „Spotkania z Historią” odbywają się w poniedziałki na terenie wystawy „Drogi do Wolności”, ul.Wały Piastowskie 24, Gdańsk.
  • W zajęciach mogą brać udział uczniowie klas gimnazjalnych oraz technikum i liceum.
  • Chęć udziału w zajęciach należy zgłaszać minimum dwa tygodnie przed planowanymi zajęciami, telefonicznie lub mailowo pod adresem podanym na stronie Fundacji Centrum Solidarności. Przy zapisach należy podać nazwę szkoły, ilość osób mających uczestniczyć w zajęciach, wybrać jeden z proponowanych przez Fundację tematów oraz telefon kontaktowy do opiekuna grupy.
  • Każda z lekcji trwa 60 minut.
  • W zajęciach może uczestniczyć jednorazowo 25 osób.
  • Każdej grupie może towarzyszyć maksimum 2 opiekunów.
  • Fundacja jest odpowiedzialna za przygotowanie materiałów pomocniczych oraz ponosi wszystkie związane z tym koszty.
  • Każdą lekcję prowadzi odpowiednio przeszkolony przewodnik.
  • Udział w zajęciach jest bezpłatny.
  • Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące „Spotkań z Historią” oraz tematy zajęć do wyboru są umieszczone na stronie internetowej projektu.