13 grudnia 2006 r., w rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, odbyła się w Warszawie konferencja „Stan wojenny – spojrzenie po 25 latach”.

Konferencja była hołdem złożonym tym wszystkim, którzy podjęli bohaterską walkę a w szczególności tym którzy za swoje zaangażowanie w latach 1981-1989 zapłacili cenę najwyższą.

Sympozjum, poświęcone było najnowszej ocenie ówczesnych wydarzeń historycznych. Obrady otworzył prof. Władysław Bartoszewski (przewodniczący konferencji). W sesji inauguracyjnej uczestniczyli ponadto były prezydent Lech Wałęsa i marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. W dalszej części, składającej się z trzech sesji roboczych i dwóch dyskusji panelowych, zaproszeni mogli usłyszeć m.in. prof. Bronisława Geremka, prof. Andrzeja Paczkowskiego, Tadeusza Mazowieckiego, abp Tadeusza Gocłowskiego, prof. Andrzeja Friszke, prof. Jerzego Eislera, dr Antoniego Dudka, Zbigniewa Bujaka, a także prof. Jerzego Buzka i przedstawicieli zagranicznych mediów.

Uczestnicy konferencji zastanawiali się m.in. nad tym, czy wprowadzenie stanu wojennego było nieuchronne, jakie były jego skutki polityczne na Zachodzie oraz jaką rolę odegrał Kościół. Omówiona została również kwestia oporu społecznego. W czasie prowadzonej przez prof.  Jerzego Eislera dyskusji panelowej Zbigniew Bujak, Bogdan Lis i Władysław Frasyniuk rozmawiali o Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej – podziemnej władzy „Solidarności”, która wybrała formę społecznego pokojowego oporu. Podczas sympozjum poruszone zostały ponadto budzące wiele kontrowersji kwestie rozliczenia i zadośćuczynienia za stan wojenny. Konferencję zakończyła debata, w której uczestniczyli licznie przybyli goście, przede wszystkim przedstawiciele ówczesnej opozycji.

Podniosłym momentem uroczystości było odczytanie przyjętej przez Senat USA rezolucji, ustanawiającej dzień 13 grudnia 2006 r. Dniem Pamięci dla uczczenia 25. rocznicy wprowadzenia przez rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stanu wojennego.

W ramach projektu Fundacja Centrum Solidarności wydała pokonferencyjną publikację pod tym samym tytułem – dostępną tutaj.

„Stan wojenny – spojrzenie po 25 latach”
ISBN 978-83-60089-61-3
Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk 2006

Fundacja Centrum Solidarności 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.