Stan wojenny – spojrzenie po 25 latach

Publikacja

Raport z konferencji


Stan wojenny – spojrzenie po 25 latach

Publikacja jest zapisem przebiegu konferencji , która odbyła się w Warszawie 13 grudnia 2006 roku.
Konferencja została zorganizowana przez Fundację Centrum Solidarności we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej pod patronatem honorowym prezydenta Lecha Wałęsy. Wzięło w niej udział wielu świadków, uczestników i przywódców podziemnej walki z dyktaturą stanu wojennego, jak również czołowe osobistości dzisiejszego życia publicznego.

Konferencja była hołdem złożonym tym wszystkim, którzy podjęli bohaterską walkę pomimo ogromu represji, szczególnie tym, którzy za swoje zaangażowanie w latach 1981-1989 zapłacili cenę najwyższą.

Fundacja Centrum Solidarności | 2006


Pobierz publikację w formacie PDF

Stan wojenny – spojrzenie po 25 latach