Stoczniowy Warsztat Kulturalno – Oświatowy

Formularz zgłoszeniowy

Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w warsztatach proszeni są o wypełnienie poniższego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie go do fundacji drogą pocztową lub elektroniczną. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia są również zobowiązane do dostarczenia Organizatorowi warsztatów podpisanej przez opiekunów prawnych zgody na udział w projekcie.

Barbara Bona: b.bona@fcs.org.pl

Fundacja Centrum Solidarności
ul. Wały piastowskie 24
80-855 Gdańsk