Stoczniowy Warsztat Kulturalno – Oświatowy

Warunki uczestnictwa

Projekt „Stoczniowy Warsztat Kulturalno – Oświatowy” składa się z dwóch części – warsztatów oraz potańcówki. Potańcówka odbywająca się po godzinie 19.00 jest otwarta dla wszystkich chętnych, natomiast do warsztatów przeprowadzona zostanie rekrutacja.

UCZESTNICY WARSZTATÓW

Warsztaty skierowane są do młodych, kreatywnych osób w wieku 16-24 lat.

Planujemy dwa warsztaty do wyboru :

– historia i projektowanie ubioru, stylizacja – warsztaty poprowadzi kultowa projektantka oraz modelka z okresu PRL-u – Grażyna Hase, w trakcie warsztatów będzie można dowiedzieć się jak zmieniała się moda w czasie czterech dekad PRL-u, a także samemu stworzyć stylizacje inspirowane tym okresem, a to wszystko pod okiem profesjonalistki, która podzieli się swoim doświadczeniem
– taniec, muzyka – w czasie warsztatów uczestnicy przygotują choreografię do muzyki z epoki, pod okiem profesjonalnej instruktorki tańca a także poznają historię muzyki i tańca w PRL – które często były wyrazem buntu i oporu przeciw narzucanym przez władze komunistyczne schematom. Tancerze będą jednocześnie modelami, którzy zaprezentują ubiory, które powstaną w ramach warsztatów projektowania ubioru.

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane powinny wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony  internetowej i dostarczyć do siedziby Organizatora najpóźniej 5 sierpnia 2011 r.
Formularz Zgłoszeniowy można:

Podpisany Formularz Zgłoszenia (wraz z podpisaną zgodą prawnego opiekuna – dla osób niepełnoletnich) musi dotrzeć do Organizatora najpóźniej 5 sierpnia 2011 r.

Można go dostarczyć:

– pocztą na adres: Fundacja Centrum Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

– e-mailem na adres: b.bona@fcs.org.pl (skan lub zdjęcie)

– faxem na nr 58 308 42 34

Wybór Uczestników projektu nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń i zostanie opublikowany 8 sierpnia na stronie Fundacji.

Organizator pokrywa koszty wyżywienia oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów. Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do ubezpieczenia się na czas podróży oraz trwania projektu. Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu.