Tu stocznia

Autorzy zdjęć

Erazm Ciołek

Rafał Malko

Zenon Mirota

Chris Niedenthal

Bogusław Nieznalski

Stanisław Składanowski

Michał Szlaga

Maciek Szupica

Zbigniew Trybek

Dominik Werner

Mieczysław Wojczys