Tu stocznia

Wydawnictwo

© Copyright by Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk 2013

pomysł: Anna Karcz

opracowanie: Anna Karcz, Danuta Kobzdej, Andrzej Trzeciak

redakcja: Hanna Daszczyńska, Danuta Kobzdej

korekta: Dorota Nikonowicz-Szewel

projekt graficzny i skład: Bang Bang Design

druk: Drukarnia WL

ISBN: 978-83-922659-7-9

 

Fundacja Centrum Solidarności | 2013

Wymiary publikacji:

220 x 260 mm

Okładka: twarda

Ilość stron: 208